از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

عدالت اجتماعی دربیان وعمل علی(علیه السلام)

نويسنده : فاضل رضوی، سید مجتبی

استاد راهنما : زنجانی زاده، هما

مقطع : کارشناسی ارشد

رشته : ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه : فردوسی مشهد

تاريخ دفاع : 1378

موضوع اصلی پایان نامه عدالت از منظر حضرت علی(علیه السلام) و در نهایت در اعمال آن امام می باشد که مؤلف ابتدا در 5 فصل تعریفی از عدالت، عدالت در حوزه جامعه شناسی، از علی(علیه السلام) و انسان و اقلیتهای مذهبی، برخورد علی(علیه السلام) با مردم، ضرورت حکومت، ارزش حکومت نزد علی(علیه السلام)، حقوق متقابل مردم و حکومت از دیدگاه علی(علیه السلام)، عدالت چیست؟

عدالت از دیدگاه اسلام، عدالت از نظر علی تساوی در حقوق ومصرف، مفاهیم نهج البلاغه ولی امر، حکوت در نهج البلاغه، حکومت حق است یا تکلیف؟ و... به بحث و بررسی می پردازد.

در این رساله از منابعی چون: - عدالت اجتماعی (محسن قرائتی) - امام علی(علیه السلام)(لطیف راشدی) - تاریخ تحلیل اسلام تا پایان امویان(جعفر شهیدی) - عدالت در اسلام(شمس الدین نجفی) - عدالت هانری بار بوس و... استفاده شده است.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها