صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  شیوه برخورد با چاپلوس ( حکمت شماره 83 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

83- وَ قَالَ (عليه السلام) : لِرَجُلٍ أَفْرَطَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ مُتَّهِماً أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ وَ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ .


متن فارسی

(و به مردى كه در ستودن او افراط كرد، و آنچه در دل داشت به زبان نياورد فرمود:) من كمتر از آنم كه بر زبان آرى و برتر از آنم كه در دل دارى.

 

قبلی بعدی