استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  سیدرضى(ره)

سیدرضى(ره)

او كه خود همت  به جمع آورى این اثر سترگ گماشته و با نهج البلاغه جاودانه شده و همچون قطره اى كه خود دریا شده مى نویسد: جویندگان و سود برندگان از آن زیاد است و این به دلیل گران سنگى و قدر و منزلت این كتاب در فراهم داشتن شگفتى هاى سخن ورى و زبان آورى اوست.(1)
 سیدرضى(ره) باز هم مى نویسد :
بعد از قرآن و بیانات پیامبر اكرم (ص) هر كلام و خطبه و مقاله اى را كه خواندم و شنیدم توانستم با آن رقابت كنم و بهتر از ان یا همانندش را بگویم مگر كلمات امیرالمؤمنین على ع را كه هرچه كوشیدم توانایى رقابت با آن را در خود نیافتم.(2)
پی نوشت ها:
1- استادى، رضا، بحثى كوتاه پیرامون مدارك نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1362 .
2- محمد امین النواوى: جولات اسلامیه، بیروت، 1980، چ 3، ص 99 .