رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  سنجش امور مشتبه ( حکمت شماره 76 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

76- وَ قَالَ (عليه السلام) : إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا اشْتَبَهَتْ اعْتُبِرَ آخِرُهَا بِأَوَّلِهَا .


متن فارسی

(و فرمود:) چون كارها همانند شود يكى را بر ديگرى قياس كردن توانست و پايان آن را از آغاز دانست.

قبلی بعدی