كسى كه چيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه حدیث پژوهی

حدیث پژوهی
مجموعه علوم قرآن و حدیث
این نشریه از تاریخ 1387/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
قطع :کتابی
دوره انتشار :دوفصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :دانشگاه کاشان
شماره ISSN :2008-6547
تلفن :5912717-0361
فکس :5513015-0361
آدرس :کاشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان دانشکده علوم انسانی مجله حدیث پژوهی
اطلاعات بیشتر
صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
مدیر مسئول: دکتر محسن قاسم پور
سردبیر: دکتر سیدرضا مؤدب
ویراستار فارسی: دکتر پرویز رستگار، اقدس عدالت پور
ویراستار انگلیسی: دکتر مهدی دشت بزرگی
مدیر اجرایی:حسین عبداللهی
مدیر هنری: سید محسن زمانی