مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  استاد علامه حسن زاده آملى

استاد علامه حسن زاده آملى

فیلسوف و عارف گرانمایه شیعه استاد حسن زاده آملى كه در ادبیات فارسى و نیز تبحرى ویژه دارد ، این كتاب را شجره طیبه اى كه براى زندگى انسانها در تمام شئونات و برنامه ها راهنما و دلیل قویى است مى دانند . از دیدگاه استاد حسن زاده آملى این كتاب، معجزه گفتارى است چرا سیره امام على (ع) به دو معجزه فعلى و قولى تقسیم مى شود . معجزه فعلى مانند كندن در قلعه خیبر، و معجزه قولى كتاب گرانقدر نهج البلاغه است. (1) ایشان در جای دیگر مى گویند:
در سلسله معجزات قولى، قرآن مجید است كه صورت كتبى خاتم (ص) است و معارف صادر از اهل بیت عصمت و وحى چون نهج البلاغه و زبور و انجیل آل محمد (ص) صحیفه سجادیه و جوامع روایى، تالى آن .(2)
پی نوشتها:
1-حسن زاده آملى، حسن: انسان كامل در نهج البلاغه، مندرج در یادنامه كنگره هزار نهج البلاغه - ص 50 .
2- همان، ص 50 .