وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  استاد امين نخله

استاد امين نخله

استاد امين نخله، يكى از صاحبنظران مسيحيت، در جواب شخصى كه از او درخواست كرده بود كه صد كلمه از نهج البلاغه را براى او انتخاب كند، مى گويد: به خدا قسم نمى توانم.چگونه از ميان صدها كلمه كهربار تعداد صد كلمه آن را انتخاب كنم. من از انتخاب يك كلمه آن هم عاجز هستم، زيرا اين كاردرست به اين مى ماند كه دانه ياقوتى را از كنار دانه هاى ديگربردارم.

 استاد امين نخله مي ‌گويد:
«إذا شاء أحد أن يشفي صبابه نفسه من كلام الإمام فيقبل عليه في النهج من الدقّه و ليتعلّم المشي علي ضوء نهج البلاغه»؛[2]
هر گاه كسي بخواهد بيماري نفسش را بهبود بخشد، بايد به گفتار امام در نهج البلاغه رو آورد. و راه رفتن در پرتو آن كتاب را فرا گيرد.
[1] .مجله مكتب اسلام ؛ شماره 4

[2] . مإه كلمه من كلام الإمام علي، استاد امين نخله.