بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
عزل کارگزاران

ابن‌جارود منذر بن جارود عبدی

نام منذر بن جارود در‌ بین وفاداران به امام به چشم می‌خورد. ابن جارود در‌ هنگامه‌ای که بسیاری از یاران امام ساز جدایی می‌زدند به امام علی (علیه‌السّلام) گفت: ما سخن معاویه و عمرو عاص را شنیدیم و بر باطن و ظاهر ایشان واقف گشتیم. اکنون اگر دل تو چنان می‌خواهد که با این قوم جنگ کنی هنوز لشکر ما قدرت ایستادگی دارد و ما نیز همگی مطیع و فرمان بردار توایم.[۷]

سیره سیاسی امام علی علیه السلام

قاطعیت‏‌ها و نرمش‏‌‌های مولا کجا و چگونه بود؟ معیارهای مولا در نصب و عزل‏‌ها چه بود؟ راز به کار گماردن برخی از افراد ناصالح یا ابقای آنها در مسوولیت چه بود؟ آیا اینان از آغاز ناصالح بودند؟ یا بعدا به انحراف کشیده شدند؟ چه شیوه‌‌هایی امام در عزل کارگزاران داشت؟ با کارگزاران صالح ناتوان چگونه رفتار می‌کرد؟