(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
عدالت اجتماعي

نهج البلاغه و مبانی خط مشی گذاری در حکومت

در جایی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم خیانت می دانند قبول مسؤولیتی را از طرف کسی که بداند شایسته تر از او وجود دارد

امیرالمؤمنین(علیه السلام) اسوه امام خمینی در حقوق شهروندان

با تأکیدهای فراوان امام روی عهدنامه مالک اشتر، معیار و ملاک کار ایشان در کشورداری و حکومت، به دست می آید. ایشان محور کار در حکومت داری و اجرای عدالت به معنای واقعی را، در حرکت بر مدار عهدنامه مالک اشتر می داند:

عدالت اجتماعي در حکومت علوي

در یک سخن: تنها واژه‌ای که بیانگر نوع ربوبیت و حاکمیت و خالقیت و ولایت خدای هستی بر مجموعه هستی می‌باشد عدل است. اینکه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادی شیعه جای گرفته است تنها به خاطر بحثهای کلامی معمول و مدرن نیست بلکه قطعا معلول هدایتی الهی و به یقین با اشارت ایمه عدل علیهم صلوات الله بوده است، زیرا در عالم هستی پس از نام مبارک حضرت حق که حقیقت عالم است و توحید آن ذات بی مثال، واژه‌ای به زیبایی و عظمت و سعه عدل و رفتاری دوست داشتنی‌تر و آرام بخش‌تر از عدالت وجود ندارد. ..