دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
خوارج نهروان

حروريّه

عنوانى است كه به خوارج نهروان گفته مى‌شود و نامى است برگرفته از مكانى به نام «حروراء» كه منطقه‌اى ميان كوفه و بغداد در مسير رودخانۀ نهروان است و خوارج در آنجا گرد آمده بودند. امير المؤمنين عليه السّلام براى آنان سخنرانى كرد. در پى سخنان آن حضرت، حدود دو هزار نفر برگشتند. امام آنان را با اين عنوان ياد كرد و فرمود: «أنتم الحروريّة لإجتماعكم بحروراء»

کشته شدن پایه گذار فرقه خوارج

آن گاه سوار بر مرکب شد و از میان کشته های دشمن گذشت و فرمود: لقد صرعکم من غرّکم: «آن کس که شما را مغرور ساخت، این چنین شما را به خاک هلاکت افکند» از آن حضرت سوال شد: چه کسی آن ها را مغرور کرد؟