عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  معارف نهج البلاغه (پرسمان)  >  نظر حضرت علی علیه السلام درباره اجتهاد زنان

نظر حضرت علی علیه السلام درباره اجتهاد زنان

پرسش:

چرا از زن مجتهده فقط خودش مي تواند تقليد كند در حالي كه او نيز مانند مردان تلاش كرده و به درجه اجتهاد رسيده است در حالي كه حضرت علي در نهج البلاغه مي فرمايند زنان را امتحان كنيد اگر مورد اطمينان بودند با آنها مشورت كنيد سپس در مورد اجتهاد نيز مي توان اينگونه رفتار كرد؟

پاسخ:
قبل از بيان پاسخ سوال توجه شما را به اين نكته جلب مي كنيم كه اجتهاد غير از مرجعيت تقليد است. و علاوه بر بعد علمي نياز به حضور در فعاليت هاي گسترده اجتماعي و ارتباط با همه اقشار است و اسلام به لحاظ حفظ عفاف زن بيشتر بر بعد تربيتي او تكيه كرده است و با حذف بارهاي سنگين و زحمت طاقت فرساي سر وكار داشتن با افراد ، جمعيت ها و سازمان ها، برخي از كارها را به زنان اختصاص داد كه از لحاظ كاركرداجتماعي و ديني بي نظير است و لذا پيامبر اسلام (ص) فرمودند: بهشت زير پاي مادران است يعني سعادت هر جامعه در گرو تربيت و انجام وظيفه درست مادران است پس آن زحمت دردسر ساز كه از نظر اخلاقي نيز زمينه سلب كرامت شايسته زنان است را فراهم مي كند از زنان حذف و به جاي آن كاركردهاي ديگري را به آنان واگذار كرد.
لابد توجه داريد كه گاهي صدور حكم از سوي مرجع تقليد آن چنان او را درگير عرصه هاي فعاليت اجتماعي مي كند كه نه روحيه زنان با او سازگار است و نه فعاليت سالم براي او ميسر است.