براى هر كسى در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه ای

مقام معظم رهبرى حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالى) می فرماید:
نهج البلاغه گنجینه عظیمى است كه به این سادگى حتى به موجودیت آن نمى شود دست یافت و آن را فهمید و بعد از اینكه چنین موجودى را شناختیم نوبت كار اصلى یعنى بهره بردارى است . ما هنوز موجودیت نهج البلاغه را هم نشناخته ایم، البته بسیارى از منابع غنى اسلامى نیز همین وضعیت را دارند، اما نهج البلاغه با رتبه و پایه والایى كه دارد در حقیقت یك استثنا است كه باید به صورت یك گنجینه استثنائى با آن برخورد كرد .
این كتاب وقتى در كنار قرآن قرار گیرد یقینا تالى قرآن است، یعنى ما دیگر كتابى نداریم كه داراى این حد از اعتبار و جامعیت و قدمت باشد، لذا احیاى نهج البلاغه تنها وظیفه شیعیان نیست، بلكه وظیفه همه مسلمانان است، همه مسلمانان به عنوان احیاى یك میراث بى نظیر اسلامى باید نهج البلاغه را زنده كنند . و این احیا نه فقط به معناى كثرت چاپ - كه خوب زیاد هم چاپ شده - بلكه به معناى تحقیق در آن است، همچنانكه روى قرآن كریم تحقیق شده، تفسیرهاى زیادى نوشته شده است، روى نهج البلاغه هم باید این تحقیقات انجام گیرد، همان طورى كه قرآن خوانده مى شود نهج البلاغه هم باید خوانده شود چون تالى قرآن است، همان طورى كه مسلمانها خودشان را موظف مى دانند كه با قرآن انس پیدا كنند و ندانستن قرآن را براى خود نقص مى شمارند، ندانستن نهج البلاغه هم باید نقص به حساب بیاید .
نكته دیگرى كه در اینجا فوق العاده مهم است و به نظر من تكلیف همه ما است، این است كه ما موقعیت صدور این سخنان و احوال گوینده آنها را به خوبى بشناسیم و بدانیم كه این آگاهى و شناخت براى درمان بسیارى از بیمارى هاى جامعه ما شفایى عاجل است زیرا وقتى گوینده این سخن ها را مورد مطالعه قرار مى دهیم مى بینیم یك انسان عادى نیست بلكه دو خصوصیت دارد كه سخن او را، به اهمیت فوق العاده اى مى رساند . آن دو خصوصیت، حكمت و حاكمیت اوست، على (ع) اولا یك حكیم است از آن كسانى كه «یؤتى الحكمه من یشاء» . حكمت الهى به او داده شده، جهان و انسان و حقایق آفرینش و دقایق هستى را مى شناسد، حكیم یعنى به حقایق جهان واقف است، حالا به عقیده كسانى كه او را امام معصوم مى دانند، به الهام من الله، و به عقیده آنهایى كه او را معصوم نمى دانند به تعلیم از پیغمبر و از اسلام . بهرحال در اینكه یك انسان بصیر و حكیمى است از نوع حكمت پیغمبران، كه به حقایق آفرینش و آنچه در گنجینه هاى خداوند است آشنا است كسى تردید ندارد .
در آئینه نهج البلاغه نگاه كنید و ببینید شما از وضع كنونى خودتان چه چیزى را مى بینید، كدام درد و خطر را مى بینید؟ كدام هشدار متوجه ماست؟ درمانش در نهج البلاغه موجود است، امروز بسیار لازم است كه محققان، نهج البلاغه را از این جهات تفسیر كنند.(1)
در پایان به فرازی دیگر از بیانات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) اشاره می نماییم :
این كتاب(نهج البلاغه) وقتى در كنار قرآن قرار گیرد یقینا تالى قرآن است، یعنى ما دیگر كتابى نداریم كه داراى این حد از اعتبار و جامعیت و قدمت باشد، لذا احیاى نهج البلاغه تنها وظیفه شیعیان نیست، بلكه وظیفه همه مسلمانان است، همه مسلمانان به عنوان احیاى یك میراث بى نظیر اسلامى باید نهج البلاغه را زنده كنند . و این احیا نه فقط به معناى كثرت چاپ - كه خوب زیاد هم چاپ شده - بلكه به معناى تحقیق در آن است . (2)
پی نوشت ها:
1- بیانات مقام معظم رهبرى در پنجمین كنگره نهج البلاغه .
2-همان