آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فقه نهج‌البلاغه علی المذاهب السبعة» منتشر شد

موسوعه ۱۲ جلدی «فقه نهج‌البلاغه علی المذاهب السبعة» منتشر شد

مؤسسه علوم نهج‌البلاغه وابسته به عتبه حسینی، از موسوعه ۱۲ جلدی «فقه نهج‌البلاغه علی المذاهب السبعة» (امامیه، زیدیه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اباضیه) تألیف سید نبیل الحسنی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه علوم نهج‌البلاغه وابسته به عتبه حسینی، از موسوعه ۱۲ جلدی «فقه نهج‌البلاغه علی المذاهب السبعة» (امامیه، زیدیه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اباضیه) تألیف سید نبیل الحسنی رونمایی کرد.

نویسنده در این موسوعه، تلاش داشته پژوهشی فاخر و بینابینی را انجام دهد و آنچه را که فقهای مذاهب اسلامی از قرن چهارم هجری تا امروز در مشهورترین موسوعات فقهی استدلال کرده و آورده‌اند را جمع‌آوری و احصاء نماید.

نگارنده در جلد اول موسوعه، علاوه بر یک مقدمه علمی، به تأثیر مکتب امامیه در گسترش فقه در زمان پیامبر اسلام (ص) پرداخته و در مجلد دوم، چگونگی ظهور و تکامل مذاهب فقهی تا پایان قرن سوم هجری را تبیین کرده است.

موسوعه «فقه نهج‌البلاغه علی المذاهب السبعة» شامل ابواب کثیری چون: العبادات، الطهارات، الصلاة، الزکاة، الصدقات المندوبة، الصیام، الحج، الامر بالمعروف، النهی عن المنکر، الجهاد، التجارة، الشرکة، الوقف، القصاص، القضاء، الشهادات؛ است که ۹ جلد آن را در بر می‌گیرد.