چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فصلنامه پیام جاویدان

پیام جاویدان

موضوع :تخصصی قرآن
قطع :کتابی
دوره انتشار :فصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :سازمان اوقاف و امور خيريه
شماره ISSN :
تلفن :66719756-021
فکس :66720089-021
ایمیل :javidan_payam@hotmail.com
آدرس :تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، دبیرخانه دانشکده های علوم قرآن، دفتر فصلنامه پیام جاویدان-صندوق پستي 4777/11365

اطلاعات بیشتر
مدير مسئول : امرالله گيوی
صاحبان امتياز : سازمان اوقاف و امور خيريه
سردبير : قاسم پور حسن
هيئت تحريريه : آيت الله محمد هادی معرفت، دکتر محمد باقر حجتی، دکتر احمد احمدی، دکتر علی شيخ الاسلامی، حجت الاسلام و المسلمين محمد علی نظام زاده، دکتر مجيد معارف، دکتر سيد حسن حسينی، دکتر سيد محمد مير حسينی، دکتر سيد خليل باستان، حجت الاسلام مهدوی راد، حجت الاسلام گيوی، دکتر قاسم پور حسن، دکتر بيژن کرمی، دکتر عظيم عظيم پور، دکتر علی غضنفری
دبیر هيئت تحريريه: علی غضنفری