استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

علی (علیه السلام) و خلفای سه گانه

نويسنده : زهرا مهاجرگلیان

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : رضائی مقدم زهره

استاد ناظر : باقرزاده فاروجی علی

دانشگاه : حوزه علمیه خراسان

واحد : مدرسه علمیه فاطمةالزهراء(علیها السلام) - قوچان

کلمات کليدي : علی، بیعت، بیعت گرفتن، حکمیت، حکومت، قیام، سکوت، عدالت

پس از رحلت پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) کشمکش های فراوانی بین انصار و مهاجرین رخ داد که سرانجام ابوبکر به خلافت رسید. در این زمان علی (علیه السلام) سرگرم کفن و دفن پیامبر بود و از خلافت اطلاعی نداشت. بعد از جریان سقیفه، حضرت علی (علیه السلام) از انصار و مهاجرین درخواست یاری نمودند که تنها در جواب گفتند: ابوبکر پیش از شما با ما بیعت کرده است. در رابطه با کناره گیری انصار و مهاجرین از حضرت علی (علیه السلام)، حضرت زهرا (علیها السلام) برای دفاع از همسرش در مسجد برای زنان انصار و مهاجر خطبه ای خواند. و اما دلائل خودداری امام از قیام را از سخنان ایشان می توان یافت که فرمودند:

1)کمبود نیروی کافی . 2) حفظ اسلام و وحدت مسلمانان. 3) بازگشت جاهلیت. و از طرفی با این که علی (علیه السلام) را از رهبری مردم کنار گذاشتند و ایشان در راهنمایی مسلمانان کوتاهی نکردند.

و اما مسأله تصرف فدک انگیزه هایی داشت از جمله: 1) جذب مخالفان 2) کمبود بودجه دولت 3) احتمال خطر از ناحیه قدرت اقتصادی علی (علیه السلام) و پس از آن که ابوبکر در آخرین لحظات عمرش بود سرپرستی کار خلافت را به عمر بن خطاب سپرد.

از جمله اقدامات اولیه عمر این بود که اسیران مرتدان را به قبیله های خود بازگردانید و گفت من خوش ندارم که بردگی بر عرب معمول گردد.

و از جمله مشاوره هایی که عمر از امام (علیه السلام) کمک خواست عبارتند از : 1) مشورت در فتح ایران 2) مشورت در فتح بیت المقدس 3) تعیین مبدأ تاریخ و زمان خلافت عثمان وی در حکومت خویش بستگان خود را بر سر کارها گمارد و موجب نارضایتی خیلی ها گشت و سرانجام نیز منجر به قتل عثمان گردید. علی (علیه السلام) و نخلستانهای کوفه، چه شبهایی که علی (علیه السلام) برای بروز دردش در دل چاه به ناله می نشست، علی (علیه السلام) از حق خود گذشت ولی به خدا پیوست .

از حکومت و خلافت چند ساله محدود به دنیا چشم پوشید ولی نخواست مسلمانان به جان هم بیفتند و گردن همدیگر را بزنند و جبهه اسلام را از داخل ضعیف کنند و راه را برای دشمنان کف آماده سازند.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها