خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی (علیه السلام)(عبادی)

نويسنده : سید محمدباقر عبادی

استاد راهنما : محمدعلی مهدوی راد

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : سید محمدباقرحجتی

دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس

تاريخ دفاع : 1380

علی (علیه السلام) اسوه عدالت و سیره آن بزرگوار تبلور راستین دادخواهی و ستم‌ستیزی است، عدالت را در سیره علوی بررسی كردن یعنی تمام زندگانی و آموزه‌های آن بزرگوار را به بحث و تحلیل نهادن، بررسی مفهوم عدالت در فرهنگ‌نامه‌ها و دیدگاه عالمان و فیلسوفان و بررسی واژه‌های مترادف با عدل برای وارد شدن به بحث اصلی این پژوهش لازم دانسته شد آنگاه سخن از اهمیت عدالت رفت است و جایگاه والای آن در اندیشه و کلام امام علی (علیه السلام)، پیوند حکومت و عدالت و چگونگی تحقق عینی این عنوان در زوایای حکومت بحث دیگری است که در این پژوهش پیگیری شده است و نشان داده شده است که از نگاه امام علی (علیه السلام) حکومتی دینی، الهی و مردمی است که بر پایه عدل استوار باشد و عدالت را در تمام شئون زندگی جاری سازد.

مردم و عدالت اجتماعی از نمودهای والای آموزه‌های علوی است که بدان پرداخته شده و چگونگی شکل‌گیری عدالت در میان مردم بررسی شده است، عدالت چگونه می‌گسترد و چه موانعی از این‌که عدالت گسترده شود جلو می‌گیرد، موضوعی است که در یکی از فصول این پژوهش پیگیری شده است و بالاخره فرجام بخش رساله آثار عدالت و عدالت‌جویی و عدالت‌گستری است و با پیشنهادات و فهرست رساله پایان می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها عدالت اجتماعی، امام علی (علیه السلام). 

فصول پایان‌نامه این تحقیق درهفت فصل ارائه شده است:

فصل اول: «کلیات» مقدمه بیان مساله فرضیات سؤالات اصلی تحقیق هدف‌ها روش تحقیق سابقه و ضرورت انجام تحقیق اختصارات

فصل دوم: «بررسی مفهوم عدالت» عدالت در لغت بررسی واژه‌های مترادف با عدالت عدالت در نگاه فیلسوفان قبل از اسلام عدالت از نگاه لیبرالیزم و مارکسیسم عدالت در نگاه دانشمندان اسلامی عدالت در نگاه امیرالمؤمنین

فصل سوم: «اهمیت عدالت اجتماعی» فطری بودن عدالت‌خواهی عدالت سنت الهی در نظام تکوین و تشریع عدالت سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عدالت برتر از بخشندگی توصیه به عدالت در نامه‌های امام علی (علیه السلام) عدالت زینت ایمان ممکن نبودن اصلاح مردم بدون اجرای عدالت اجتماعی بهترین مردم پیشوایی است که به عدالت عمل کند علی (علیه السلام) شهید راه عدالت بی‌ارزش بودن حکومت بدون عدالت برای امام علی (علیه السلام) عدالت زندگانی است عدالت ارکان ایمان است بی‌عدالتی موجب دگرگونی نعمت‌ها عدالت‌خواهی صفت شیعیان علی (علیه السلام) توجه علی (علیه السلام) به عدالت و توصیه به آن حتی در شرایط بحرانی عدالت اجتماعی زیربنای توسعه اقتصادی عدالت بهترین چشم‌روشنی حاکمان حماسه عدالت در بستر شهادت ظهور امام مهدی (عج) برای اجرای عدالت اجتماعی بازگشت تمام ارزش‌ها به عدالت قرآن سرچشمه عدالت عدالت‌خواهی بهترین اعمال بی‌ارزش بودن تمام عالم در مقابل کوچک‌ترین بی‌عدالتی جایز نبودن تأخیر در اجرای عدالت اجتماعی

فصل چهارم: «حکومت و عدالت اجتماعی» تفاوت دیدگاه امام علی (علیه السلام) با مکاتب دیگر درباره حکومت عدالت اجتماعی فلسفه حکومت اسلامی عوامل و زمینه‌های عدالت اجتماعی در حکومت

فصل پنجم: «مردم و عدالت اجتماعی» تفاوت دیدگاه امام علی (علیه السلام) با دیدگاه مکتب‌های دیگر پیرامون مردم عوامل و زمینه‌های عدالت اجتماعی در مردم

فصل ششم: «موانع عدالت اجتماعی» دشمنی و کینه‌ورزی دوستی و گرایش عاطفی دنیاطلبی اختلاف در قانون الهی سستی و عافیت‌طلبی پناهگاه سیاسی مراعات نشدن حقوق حاکمان و مردم زیاده‌روی در مدح و ثنای حاکمان مشاوران نابخرد برای حاکمان جامعه احساس غرور ناشی از مسئولیت احتجاب و دوری مسئولین از مردم خلط بین عدالت و ظلم حاکمیت ظالمان

فصل هفتم: «آثار عدالت اجتماعی» رضایت همگان شفای درد مظلومان گسترش دین اسلام رفاه همگی توسعه اقتصادی استحکام و دوام حکومت ناکامی دشمنان اصلاح جامعه

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها