بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج‌ البلاغه

نويسنده : مرضیه اکبری

استاد راهنما : ملوک خادمی

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : اعظم اکبری

رشته : روانشناسی تربیتی

دانشگاه : دانشگاه الزهراء(علیها السلام)

تاريخ دفاع : 1391

واحد : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پژوهش حاضر به استخراج شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج‌ البلاغه می‌پردازد و به دو سؤال «حضرت علی(علیه السلام) در نهج‌ البلاغه از چه شیوه‌هایی برای آموزش بر پایه تفکر استفاده کرده‌اند؟»
و «در شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر موجود در نهج‌ البلاغه، کدام بعد از تفکر مد نظر قرار گرفته است؟» پاسخ می‌دهد.

 آموزش بر پایه تفکر، مؤثرترین نوع آموزش است و امروزه بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. تفکر در اسلام نیز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در قرآن مکرر به آن توصیه شده است. بر این اساس حضرت علی(علیه السلام) در نهج‌ البلاغه، آموزش خود را بر پایه تفکر بنا نهاده‌اند.

در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، تمام خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج‌ البلاغه مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه بیست و چهار شیوه آموزش بر پایه تفکر مانند مصور کردن، طرح سؤال، استفاده از عبارت‌های رمزگونه، ایجاد موقعیت تصمیم‌گیری و موجزگویی استخراج شد که تحلیل‌ها نشان می‌دهد در آن‌ها تمام ابعاد تفکر رعایت شده است. در انتها نیز از مجموع این شیوه‌ها روشی به نام «اعلی» جهت استفاده در نظام آموزشی معرفی گردید.
 

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها