رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  معارف نهج البلاغه (پرسمان)  >  سند نهج البلاغه

سند نهج البلاغه

پرسش:

قطعيت نهج البلاغه در چه حد است آيا مي توان مطمئن بود و يقين حاصل كرد كه نهج البلاغه سخنان حضرت علي علیه السلام است.در اين مورد مرجعي معرفي كنيد؟

پاسخ:
نهج البلاغه از كتب معتبر نزد علماي شيعه و بسياري از اهل سنت مي باشد مضامين اكثر خطبه ها و نامه ها و روايت آن شهادت مي دهد بر اين كه فقط و فقط اين سخنان از اميرالمؤمنين(ع) مي باشد.
علامه سيد هبه الدين شهرستاني كتابي در مورد اعتبار نهج البلاغه نوشته است به نام «ما هو نهج البلاغه». بنا به آنچه در كتاب الغدير آمده است اين كتاب در لبنان چاپ شده است و به فارسي نيز ترجمه شده و برخي مطالب مفيد نيز به ترجمه آن افزوده شده است. همچنين مرحوم شيخ هادي آل كاشف الغطاء كتابي در پاسخ شبهات در مورد نهج البلاغه نگاشته است.
مرحوم علامه اميني در كتاب گران سنگ الغدير 81 شرح بر نهج البلاغه از علماي شيعه و سني شمرده است كه اين خود شاهدي است بر اهميت و اعتبار اين كتاب شريف نزد علما (ر.ك: الغدير، ج 4، صص 186 - 198).