آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه پژوهش نامه ی علوی


 

این نشریه از تاریخ 1391/05/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
قطع :کتابی
دوره انتشار :دوفصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شماره ISSN :

تلفن :021-88014559
فکس :021-88014559
ایمیل :p.alavi@ihcs.ac.ir
سایت :www.ihcs.ac.ir
آدرس :تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی، صندوق پستی: 6419-14155
اطلاعات بیشتر
صاحب امتیاز:مدیر مسئول: حمیدرضا آیت اللهی
سردبیر: علیرضا میرزا محمد
مدیر اجرایی: سید فخرالدین مؤیدی
هیئت تحریریه:
محمد علی آذرشب
حمیدرضا آیت اللهی
بهرام اخوان کاظمی
احمد بادکوبه هزاوه
علی اصغر پورعزت
منصور پهلوان
علیرضا میرزامحمد
شهرام یوسفی فر
مدیر تولید: رضا حسینی