دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه پژوهش نامه ی علوی


 

این نشریه از تاریخ 1391/05/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
قطع :کتابی
دوره انتشار :دوفصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شماره ISSN :

تلفن :021-88014559
فکس :021-88014559
ایمیل :p.alavi@ihcs.ac.ir
سایت :www.ihcs.ac.ir
آدرس :تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی، صندوق پستی: 6419-14155
اطلاعات بیشتر
صاحب امتیاز:مدیر مسئول: حمیدرضا آیت اللهی
سردبیر: علیرضا میرزا محمد
مدیر اجرایی: سید فخرالدین مؤیدی
هیئت تحریریه:
محمد علی آذرشب
حمیدرضا آیت اللهی
بهرام اخوان کاظمی
احمد بادکوبه هزاوه
علی اصغر پورعزت
منصور پهلوان
علیرضا میرزامحمد
شهرام یوسفی فر
مدیر تولید: رضا حسینی