(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در نكوهش نادان ( حکمت شماره 67 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

67.وَ قَالَ (عليه السلام) :لَا يُرَى الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً .


متن فارسی

 امام عليه السّلام (در نكوهش نادان) فرموده است :
1-ديده نمى شود نادان مگر آنكه تندرو است (از حدّ و اندازه خود مى گذرد) يا كند رو (بحدّ و اندازه خود نمى رسد).

قبلی بعدی