(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

بررسی تطبیقی خطبه قاصعه نهج البلاغه درشروح گوناگون

نویسنده : باقری جورابی، مهری

استاد راهنما : غفرانی ، محمد

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد مشاور : رنجبر، احمد

رشته : الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه : دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

تاریخ دفاع : 1384

کلمات کلیدی : الله، کبریایی، ادم، ابلیس، امتحان، تکبر، تواضع وحدت.
خطبه قاصعه بلندترین خطبه نهج البلاغه است که در این پایان نامه شرحهای مختلف آن ارائه و برخی از نسخ آن مشروح با یکدیگر مقایسه شده اند. این خطبه کبر است. کبریایی از صفات ثبوتیه خاص ذات حق است که به مخلوقات اجازه ورود به حریم کبریایی حق سبحانه داده نشده است. کبرورزی از صفات نکوهیده و تکبر بیماری بیماری کشنده است. حضرت در این خطبه آثار کبر و عواقب دنیوی و اخروی و راههای دوری از آن درمان مبتلایان به آن را بیان می کنند.
توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.