شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  آیه الله جعفر سبحانى

آیه الله جعفر سبحانى

این فقیه بزرگوار و اصولى معاصر، خبرهاى غیبى نهج البلاغه را گواه بر این دانسته كه امام (ع) علاوه بر آگاهى هاى حسى و عقلى از آگاهى سومى به نام الهام و تایید الهى برخوردار است و انسان به وسیله این حس، شكننده مرزهاى زمان و مكان و حجاب ماده مى باشد و با این قوه، حوادث را پیش از وقوع درك كرده و با آن حوادث ارتباط برقرار كرده و كاملا آن را لمس مى كند . آگاهى از غیب و گزارش امام (ع) از حوادث و رویدادهاى پنهان و پوشیده خصوصا جریان هایى كه پس از شهادت وى رخ داد یكى از ابعاد گسترده نهج البلاغه را تشكیل مى دهد و این خبرهاى غیبى گواه است كه امام علاوه بر آگاهیهاى متعارف از آگاهى سومى برخوردار بوده كه هرگز نمى توان آن را از طریق ابزارى به نام حس و عقل كشف كرد . (1)

پی نوشت:
1- یادنامه كنگره هزار نهج البلاغه: ص 163 .