رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
اخلاقی
نمایش مطالب 1 تا 10 از 51
اگر پاسخ چنین پرسش هایی در ذهنیّت شهروندان، روشن نباشد، دموکراسی در آن مملکت، مفهومی نخواهد داشت. شناسایی و درک مسایل سیاسی، لازمه سیاست است. از این جهت، پروفسور ریمون آردن، این ارتباط را در تعریف علم سیاست بیان می کند: «مطالعه روابط قدرت، میان افراد و گروه ها و بررسی سلسله مراتب که قدرت سیاسی را در داخل جوامع گوناگون و متعدد ایجاد می کند، علم سیاست است
فلسفه ي نظام هاي اجتماعي که اشارت دارد بر اينکه اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر برخي از نظام هاي مهم اجتماعي، که بيشتر ناظر به حکومت و حاکم است، توجه داشته و ضمن آن به فلسفه و دلايل آن توجه داده شده است. در اين حال اگر آحاد جامعه اعم از مردم و حکومت به علت صدور دستورها توجه کنند، عملکرد بهتري خواهند داشت.
یکی از مشکلاتی که امروزه دامنگیر بسیاری از مراجعان به منابع دینی جهت أخذ و برداشت دستورالعملها و راهکارهای پرورشی و تربیتی شده است، انتظارات غیرمنطقی و دور از واقع از این منابع و مراجع است. به بیان واضحتر، امروزه کثرت اشتغالات و تنوع سرسام آور در زندگی انسان، وی را چنان احاطه کرده است که رویکرد او به زندگی نه تنها از بستر نوعی آخرت اندیشی به سوی دنیاگرایی میل کرده،
هنگامی که از اخلاق دینی سن می گوییم چندین معنا را مدنظر داریم. گاهی اوقات منظورمان از اخلاق دینی، منش و ارزشهایی است که کتاب مرجع ادیان مختلف در باب اخلاق گفته اند. پاره ای اوقات هم ارزشها و منشهایی مدنظرمان است که پیامبران ادیان مختلف تبلیغ کرده اند و خود بدان عمل نموده اند. در مواقعی هم به اخلاقی توجه داریم که پیشوایان دینی خاص – به جز پیامبر آن دین – بدان توسل جسته اند .
دلیل کلام مولا این است که سکوت، غالباً نشانه عقل است و ابهت صاحبان عقل آشکار است و اگر به یقین دانسته شود که کثرت سکوت ناشی از عقل اوست، ابهت او بیشتر می شود.
کودکی به عنوان اولین دانش آموز مدرسه وحی که بعدها یکی از ارکان تبلیغ اسلام را به وجود آورد، پا به عرصه اجتماع نهاد . علی بن ابیطالب علیه السلام آغاز تحصیل و کمالات خود را در آغوش پیامبر در مدرسه وحی آغاز کرد . او فرهنگ دوره جاهلی را به یاد داشت اما هرگز رنگ آن را به خود نگرفته بود
طبیعت زندگی افراد انسانی از نظر اختلاف سنّی و ظهور نسلی بعد از پایان نسل دیگر عملکرد انتقال میراث فرهنگی را یک ضرورت اجتماعی برای استمرار بافت جامعه، حتمیّت میبخشد.
توبه یک مکتب تربیتی وسیعی است که همه را زیربال خود می گیرد، نه جنس می شناسد، و نه مال و ثروت و نه سن می شناسد و نه سواد و علم مرز بی منتهای دارد، هرگاه هر زمان، هر کس با هر حالت سابقه، در هرجا بخواهد برای تربیت خویش به دامن توبه پناهنده شود درب آن به وسعت همه بشریت باز است،
اخلاق زیست‌محیطی از جمله مباحثی است که زیر مجموعه اخلاق کاربردی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، اخلاق محیط زیست شاخه‌ای از اخلاق‌ کاربردی‌ است که به برخورد‌ انسان‌ها‌ با عالم غیرانسانی و عناصر غیرانسانی می‌پردازد.
نمونه بارز این عوامل، به تعبیر قرآن مجید، زندگی بادیه نشینانی است که ادعای ایمان می کردند و در جمع مؤمنان می زیستند اما قرآن مجید آنها را از داشتن روح ایمان، محروم می داند

Pages