(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

گلستان قرآن

موضوع :نشريه پژوهشي ، تحليلي و خبري در زمينه فعاليتها و مطالعات قرآني
قطع :مجله ای
دوره انتشار :دو هفته نامه
تاریخ شروع انتشار :‪1360/07/23
زبان :فارسی
وابسته به :موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران
شماره ISSN :
تلفن :6714132-67602
فکس :6719161
ایمیل :golestanquran@yahoo.com
آدرس :تهران-خيابان انقلاب-خيابان خارك-خيابان شهيد هاشمي فر-مركز توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني
اطلاعات بیشتر
زير نظر: احمد مسجد جامعي
صاحب امتياز : .موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران
گرافيک و صفحه آرایی: علی هدایتی
تصویر ساز: گل محمد خداوردی
حروف چینی: عبدالعلی محمدی