آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

گلستان قرآن

موضوع :نشريه پژوهشي ، تحليلي و خبري در زمينه فعاليتها و مطالعات قرآني
قطع :مجله ای
دوره انتشار :دو هفته نامه
تاریخ شروع انتشار :‪1360/07/23
زبان :فارسی
وابسته به :موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران
شماره ISSN :
تلفن :6714132-67602
فکس :6719161
ایمیل :golestanquran@yahoo.com
آدرس :تهران-خيابان انقلاب-خيابان خارك-خيابان شهيد هاشمي فر-مركز توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني
اطلاعات بیشتر
زير نظر: احمد مسجد جامعي
صاحب امتياز : .موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران
گرافيک و صفحه آرایی: علی هدایتی
تصویر ساز: گل محمد خداوردی
حروف چینی: عبدالعلی محمدی