دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نگرش تفسیری بر آیات قرآن در نهج البلاغه

عنوان عربي : نظرة تفسیریة علی آیات القرآن فی نهج البلاغة

نويسنده : افتخاری، ناصر

استاد راهنما : امامی،ابوالقاسم

مقطع : کارشناسی ارشد

رشته : علوم قرآن و حدیث

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی کرج

تاريخ دفاع : 1375

در این پایان نامه آیاتی که در نهج البلاغه مورد استشهاد واقع شده، بررسی گردیده اند.

مباحث این پژوهش در سه بخش تدوین شده است: بخش اول در خصوص اصول عقاید و مشتمل بر موضوعات توحید، نبوت، امامت و معاد است.

بخش دوم درباره ی خلقت و شامل مباحث آفرینش عالم، آفرینش ملأکه، خلقت شیطان و آفرینش آدم است. بخش سوم تحت عنوان قرآن و احکام آن حاوی دو مبحث فضیلت قرآن و احکام قرآن است.

توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

منبع :پایگاه امام علی علیه السلام ؛بخش پایان نامه ها