بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه ترجمه روان و شرح واژگان

معرفی کتاب

نهج البلاغه با ترجمه استاد بهرام پور با شرح واژگان « ساختار این ترجمه از نظر صفحه آرایی و چینش مطالب » الف) ترجمهٔ متن به صورت ترجمهٔ آزاد و مفهومی انجام گرفته است.

 ب) متن عربی نهج البلاغه، به صورت کوتاه، جمله بندی شده و شماره گذاری گردیده است و ترجمه ها زیر آن قرار گرفته، تا خواننده بتواند، ترجمه ها را با متن عربی تطبیق دهد.

 ج) لغتهای متن عربی، در پاورقی همان صفحه ذکرشده تا اگرخواننده با ترجمهٔ آزاد قانع نگردید از این لغت ها کمک بگیرد.

در برخی موارد برای ابهام زدائی، توضیحاتی در داخل پرانتز، در متن ترجمه و یا درپاورقی ذکرشده است. « ساختار این ترجمه از لحاظ محتوایی »

 1.سعی اولیه در این کار، تحویل ترجمهٔ آسان و روان بود. لذا این کتاب به صورت آزاد ترجمه شده و در مواردی، تمثیل های عربی با تمثیل های فارسی جایگزین گشته است. زیرا به نظر می رسد اگر مولا علیه السلام این مطالب را در ایران بیان می فرمودند: با فهم ایرانی سخن می گفتند.

 مثلاً در جایی که معاویه، در نصیحت نامهٔ چند ماده ای خود به علی (علیه السلام) راه و چاه دینداری را آموزش می دهد، آنحضرت در یک پاسخ تمثیل گونه می فرمایند: گوئی معاویه به شهرهجر خرما میفرستد (ظاهراً این شهر بیشترین خرما را تولید می کرد) لذا بنده در ترجمه آورده ام (که گوئی معاویه زیره به کرمان میفرستد).

 ۲. آن حضرت بنی امیه را که از منبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سوء استفاده کرده، و عقاید ضد قرآن و سنت را تبلیغ می کردند، بدین مضمون توبیخ فرمود: (عده ای بالای منبر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) می روند و اسلام و سنت را تخریب می کنند).

 به رغم زمان گذشته و استفادهٔ همزمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و دشمنان ایشان از منبر در راستای پیشبرد اهداف خویش، امروزه منبر قداست خاصی پیدا کرده و غالباً قرآن و سنت و احکام اسلام در این منابر تعلیم داده می شود، ما در این ترجمه، به جهت حفظ قداست منبر، و جلوگیری از ایجاد شبهه در اذهان مردم، در این مورد چنین آوردیم: (دشمنان اسلام، در محافل عمومی و تریبونهای تبلیغاتی، افکار باطل خود را ترویج می کنند).

 ۳. در جریان جنگ جمل که عایشه در مقابل خلیفهٔ رسمی عالم اسلام قیام کرده بودند، امام علیه السلام درنکوهش زنان، مطالبی را ایراد کرده اند که منظور اصلی ایشان عایشه می باشد؛ به طوری که در خطبهٔ ۱۵۶ نیز از وی با کلمه (فلانة) نام برده اند. ما در ترجمهٔ این خطبه، با ذکر مقدمه ای از احتمال انحراف ذهن خواننده از عایشه به سمت همهٔ زنان عالم، جلوگیری به عمل آورده ایم.