پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (جنگ ها)  >  معماهاي جنگ ها

معماهاي جنگ ها

1. كدام يك از خلفاي سه گانه براي عزيمت به جنگ با روميان با حضرت علي(علیه السلام)مشورت كرد؟

2. كدام يك از خلفاي سه گانه براي رفتن به جنگ با ايران با حضرت علي(علیه السلام)مشورت كرد؟

3. چه كساني جنگ جمل را برپا كردند و حضرت علي(علیه السلام)در چه خطبه‌اي از آنها انتقاد مي‌كند؟

4. در كدام جنگ حضرت علي(علیه السلام)از شركت امام حسن(علیه السلام)منع مي‌كند و فلسفه آن چيست؟

5. در كدام جنگ بود كه حضرت(علیه السلام)پرچم را به فرزندش محمد حنفيه داد؟

6. چه كسي به حجاج خانه خدا حمله ور شد؟

7. نام جنگي است كه به اسم يكي از حيوانات است؟

8. تاكتيكهاي جنگ در كدام خطبه بيان شده است؟

9. در كدام جنگ بود كه شعار«لا حكم الا لله» را سر دادند و توسط چه كساني بود؟

10. در چه جنگي بود كه پيامبر گرامي اسلام ( صلي الله عليه وآله) به حضرت علي(علیه السلام)بشارت شهادت داد؟

11. واقعه«ليله الهرير» در چه جنگي اتفاق افتاد، و به چه معنا است؟

12. در چه جنگهايي حمزه و جعفر(عموي پيامبر اكرم ( صلي الله عليه وآله) ) و عبيده بن حارث(پسر عموي پيامبر ( صلي الله عليه وآله) به شهادت رسيدند؟

13. در كدام جنگ و توسط چه كسي، جد و برادر و دائي معاويه كشته شدند؟

14. در كدام خطبه حضرت علي(علیه السلام)آداب جنگ را به اصحاب خود مي‌آموزد؟

15. نام يك نوع سلاح جنگي است كه در صدر اسلام از آن استفاده مي‌كردند و اگر حرف اول و دوم آن را حذف كنيم به معناي يك نوع حيوان قوي و مايع خوردني است و اگر سه حرف آخر آن را حذف نمائيم به معناي«بويايي» است و اگر دو حرف آخر آن را حذف كنيم به معناي يك شيئ گرانبها است و اگر حرف سوم و چهارم آن را حذف نمائيم نام قاتل امام حسين(علیه السلام)مي‌شود،

16. در كدام جنگ معاويه و عمر و عاص نيرنگ قرآن بر سر نيزه كردن را پياده كردند و حضرت علي(علیه السلام)در كدام خطبه متذكر مي‌شود؟

جواب معماهاي جنگ ها

ج 1. عمر بن خطاب. (خليفه دوم)[1]

ج 2. عمربن خطاب.[2]

ج 3. طلحه و زبير و عايشه.[3]

ج 4. جنگ صفين.[4]

ج 5. جنگ جمل.[5]

ج 6. «ضحاك بن قيس» [6]او از دوستان معاويه بود و به حجاج خانه خدا حمله ور شد.

ج 7. جنگ جمل.[7]

ج 8. خطبه يكصد و بيست و چهارم.

ج 9. جنگ صفين توسط خوارج.

ج 10. پيامبر گرامي اسلام ( صلي الله عليه وآله) در جنگ «احد» به حضرت علي(علیه السلام)بشارت شهادت داد.[8]

ج 11. جنگ صفين. [9]«هرير» در لغت عرب به زوزه سگ مي‌گويند. و ليله‌الهرير در جنگ صفين آن شبي را گويند كه سپاه معاويه در آن شب در زير ضربات سپاه امام(علیه السلام)همچون سگ زوزه مي‌كشيدند و نزديك بود حكومت معاويه و امويان از هم پاشيده شود.

ج 12. حمزه عموي پيامبر اكرم ( صلي الله عليه وآله) در جنگ احد، جعفر عموي پيامبر ( صلي الله عليه وآله) در جنگ موته و عبيده بن حارث پسر عموي پيامبر ( صلي الله عليه وآله) در جنگ بدر به شهادت رسيدند.[10]

ج 13. در جنگ بدر توسط حضرت علي(علیه السلام). حضرت علي(علیه السلام)در اين زمينه مي‌فرمايد: «من ابوالحسن» در هم كوبنده جد و برادر و دائي تو«معاويه» در روز بدرم.»[11]

ج 14. خطبه 65 و 124.

ج 15. شمشير.

ج 16. جنگ صفين. در خطبه 121.

[1] . خطبه 146.

[2] .خطبه 134.

[3] . خطبه 172.

[4] . خطبه 207.

[5] خطبه 11.

[6] . خطبه 29.

[7] . «جمل» در لغت به معناي شتر مي‌باشد.

[8] . خطبه 156، شماره 12.

[9] . خطبه 130.

[10] . نامه 9، شماره 5.

[11] . نامه 10، شماره 8.