(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  لوح بینایی: تحلیل تاریخ حکومت امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه

مولف: 
مصطفی دلشاد تهرانی
محل نشر: 
تهران
ناشر: 
دریا
تاریخ نشر: 
1393
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
فارسی
موضوع اصلی: 
تحلیل تاریخ حکومت امام علی علیه السلام بر اساس نهج البلاغه
کلید واژگان: 
تاریخ-نهج البلاغه
توضیحات: 

خلاصه

کتاب لوح بینایی به تحلیل تاریخ حکومت امام علی علیه السلام بر اساس نهج البلاغه می‌پردازد.

 

معرفی کتاب

شیعیان برای الگوبرداری و تحلیل حکومت‌های مشروع صدر اسلام، بر دو دوره تأکید می‌کنند. یکی دوره مهاجرت نبوی به مدینه و تشکیل حکومت در آنجا و دیگری دوره حدودا پنج ساله حکومت امام علی (علیه السلام). کتابهای زیادی هم در این زمینه نوشته شده است. یکی از جدیدترین کتابها، لوح بینایی است که به تحلیل حکومت امام علی علیه السلام بر اساس نهج البلاغه پرداخته است. در معرفی این کتاب آمده است:

لوح بینایی عنوانی است برای تحلیل تاریخ حکومت امام علی (علیه السلام) با تأکید بر نهج البلاغه. کتاب با مباحثی مقدماتی درباره عصر خلفا آغاز می‌شود، زیرا تاریخ حکومت امام علی (علیه السلام) معطوف به آن دوره و تحولاتی است که در آن شکل گرفت.

این مباحث دربر گیرنده سه بخش است. بخش اول: تحلیل تحولات عصر خلفا؛ بخش دوم: امام علی (علیه السلام) در عصر خلفا؛ و بخش سوم: شورش بر عثمان.

در پی این مباحث مقدماتی، به عصر حکومت امام علی (علیه السلام) و تحلیل تاریخ آن پرداخته شده است.

بخش اول: بیعت با امام علی (علیه السلام) بخش دوم: اصلاحات امام علی (علیه السلام) در حکومت؛ بخش سوم: مشکلات پیشاروی، مخالفت‌ها و مقابله‌ها با اصلاحات امام علی (علیه السلام)؛ بخش چهارم: فتنه جمل؛ بخش پنجم: استقرار امام علی (علیه السلام) در کوفه؛ بخش ششم: پیکار خوارج؛ و بخش هشتم: پس از نهروان تا شهادت.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

پیشگفتار

دیباچه

عصر خلفا

بخش اول: تحلیل تحولات عصر خلفا

بخش دوم: امام علی (علیه السلام) در عصر خلفا

بخش سوم: شورش بر عثمان

لوح بینایی: عصر حکومت امام علی (علیه السلام)

بخش اول: بیعت با امام علی (علیه السلام)

بخش دوم: اصلاحات امام علی (علیه السلام) در حکومت

بخش سوم: مشکلات پیاشاروی، مخالفت ها و مقابله‌ها با اصلاحات امام علی

مخالفت‌ها و مقابله‌ها با اصلاحات امام علی (علیه السلام)

بخش چهارم: فتنه جمل

زمینه‌های شکل‌گیری فتنه جمل

روند فتنه جمل

بخش پنجم: استقرار امام علی (علیه السلام) در کوفه

بخش ششم: پیکار صفین

بخش هفتم: آشوب خوارج

شکل گیری خوارج

ویژگی‌ها و پایه‌های اعتقادی خوارج

جنگ نهروان

بخش هشتم: از نهراوان تا شهادت

شورش باقی‌ماندگان خوارج

ناهمراهی‌ها

شبیخون‌ها

شهادت امام علی (علیه السلام)