صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه مطالعات قرآنی و روایی

مطالعات قرآنی و روایی
قطع :کتابی
دوره انتشار :دوفصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین
شماره ISSN :
تلفن :8371327-8371366
ایمیل :qhs@ikiu.ac.ir
سایت :http://qhs.journals.ikiu.ac.ir
آدرس :قزوین -دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی - دفتر نیمسالنامه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی -
اطلاعات بیشتر

مدیر مسئول:دکتر داود معماری

سردبیر:دکتر مجید معارف

مدیر اجرایی: دکتر محمد مولوی

  اعضای هیات تحریریه

 دکتر عبدالهادی فقهی زاده،دکتر حسن نقی زاده،دکتر مهدی جلالی،دکتر محمد علی رضایی کرمانی،دکتر قاسم بستانی، دکترصمد عبداللھی عابد،دکتر ایرج گلجانی،دکتر علی محمد میر جلیلی، دکتر اندرو ریپین، دکتر محسن قاسم پور راوندی، دکتر اسکندرلو، دکتر عباس مصلایی پور، دکتر علی اکبر ربیع نتاج