چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الكلمات القصار

شماره بازیابی: 8596

شماره مدرک کتابخانه مجلس: ‏‫10-2551‬
زبان اثر: عربي
عنوان و نام پديدآور: الکلمات القصار [ نسخه خطی]
تاریخ کتابت: ، تاریخ کتابت: قرن 13ق.
قطع: ؛‏‫15*21/5سم. 214گ. 12س.‬
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: آغاز:الحمد لله قابل اولیائه من شکوک ظلم العمی و خامد اعدائه عن سلوک نعم الهدی الذی خلع علی المصطفین من عباده خلع الرضوان و التقی و توج المجتبین من صفوته بتیجان الکرامه و الرضا… .
2… یستدل علی حلم الرجل بقله کلامه و علی مروته بکثره انعامه.
آغاز:آغاز کلمات قصار: ان احب العباد الی الله عبد امانه علی نفسه فاستشعر الحزن فتجلبت الخوف… .
تزئینات متن:عناوین به قرمز.
تزئینات جلد:تیماج قهوه‌ای. ضربی مجدول، عطف تیماج مشکی.
ماخذ فهرست: جلد 28، صفحه 143 – 145.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور: مولف اثر ناشناخته است.
يادداشتهاي مربوط به مشخصات ظاهري اثر: نوع خط:نسخ.
يادداشتهاي مربوط به نسخه موجود: 1پشت برگ آغازین یادداشتی درباره کتاب حاضر از سید محمد جزائری آمده است.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: در فهرست فیضیه، 1/ 220، نسخه‌ای با همین مشخصات و به نام الکلمات القصار معرفی شده است و در مجلس، ش 4/ 4201، و عکسی مرکز احیاء، 1/ 236، نیز نسخه‌ای با همین خصوصیات به نام غررالحکم و دررالکلم به ثبت رسیده است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده: کلمات قصار امیر المومنین (ع) است غیر غرر و درر که مولف پس از مطالعه کلمات آن حضرت در نهج‌البلاغه آنها را برگزیده و به ترتیب الفبایی گرد آورده است.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): ادب
تاريخ: 20140121
محل و شماره بازیابی: 185838