چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
زنان
نمایش مطالب 11 تا 20 از 24
لازم به ذکر است اينکه زنان متکفل امر معاش نمي باشند و نفقه آنان به عهده پدر، همسر، فرزند و يا حکومت است به آن معني نيست که آنان در جامعه اسلامي اجازه فعاليت اقتصادي ندارند بلکه زنان چون مردان مي توانند فعاليت اقتصادي داشته و هيچ مانعي در اين راه وجود ندارد.
حضرت زهرا عليها السلام بعد از ارتحال رسول اکرم صلي الله عليه و اله به زنان بني هاشم که او را ياري مي کردند و زينتها را رها کرده و لباس سوگ در برنموده اند، فرمود:«اين حالت را رها کنيد و برشماست که دعا و نيايش نماييد».
حضرت به احياي حقوق زن-سياسي، اقتصادي-فرهنگي و تربيتي -اجتماعي...توجه خاصي مبذول مي فرمود. افزون برآنکه مردان را به رعايت حقوق زنان توصيه و در بعضي موارد مجبور کرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهي و شناخت زنان از حقوق خويش نيز تلاش نموده است تا آنجا که معاويه را نيز به اقرار و اعتراف واداشته است .
راستی چگونه این روایات با عمومات و اطلاعات آیات قرآنی تناسب دارد؟ از طرف یگر، روایاتی را در متون احادیث می بینیم که زن را می ستاید و از آن به نیکی یاد می کند. مثلاً جمله ی حضرت علی: «المره ریحانه و لیست بقهرمانه» زن گل خوشبویی است و قهرمان نیست. اینجا سؤال مطرح می شود که اگر زن گل است گل که شر نمی شود.
به دليل غلبه احساسات زنانه ممکن است نتواند در برابر اين رفتار شکيبايي به خرج دهد و با بهره گيري از نيروي انديشه به مقابله پردازد و در نتيجه با دشنام دادن و ناسزا گفتن، هم موجب حقارت خود و هم توهين به طرف مقابل و زمينه سازي براي مشکلات بعدي شود.
مردان در این زمینه قوی‌ترند. چون در تصمیم‌گیری برتر از زنان هستند. خداوند حکیم در خلقت جهان موجودات را حکیمانه آفریده است. یعنی هر موجودی را به تناسب موقعیت و مسئولیتی که باید عهده‌دار آن باشد، آفریده است
چنانچه دلالت و سند روایت، اطمینان‎آور نباشد با توجه به شرایط و ضوابط حدیث‎شناسی، یا به‎کلی رد می‎شود و یا مسکوت گذاشته خواهد شد. به همین دلیل، برخی از محققین در باب روایات نقصان عقل زن، معتقد به اجمال آن‎ها شده‎اند به این معنی که استفاده هیچ حکمی را از آن‎ احادیث جایز ندانسته‎اند.
بر اساس محورهای مطروحه در این خطبه سوالاتی بسیار اساسی در مورد زنان مطرح می شود که در نگاه اول انسان را نسبت به صحیح بودن چنین روایتی مردد می نماید. نقص عقل، نقص ایمان و نقص حظوظ سه پایه اصلی شکل دهنده این روایت هستند که بر این اساس امام علیه السلام با سه استدلال مستقل آنها را به نوع زنان نسبت داده اند.
مسلم است که مقصود از خوبان زنها زناني هستند که شرو پليدي ندارند. اين معنا براي يک زن خوب در عرف عام متداول است . يعني در عرف عام همين مقدارکه يک زن ضرر و شري به مرد و فرزندان خود نرساند به خوبي و نيکي موصوف مي گردد. اگر زني درصدد اضرار به مرد و ساير اجزاي دودمان برنيايد، کشف مي شود که به وظايف قانوني خود عمل مي کند .
اين خطبه، گر چه خطابش عام است ولي اشاره به مورد خاص و شخص معين است، چنانکه در زمان خاص که همان بعد از به پايان رسيدن جنگ جمل بوده است، اميرالمرمنين عليه السلام اين خطبه را ايراد فرموده اند وحتي سخن مزبور را با اين ترتيب ترجمه کرده اند که :اي مردم، جمعي از زنان هم از نظر ايمان، هم ازجهت بهره، هم از موهبت عقل در رتبه اي کمتر از مردان قرار دارند...

Pages