خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در باره فرصت از دست دادن ( حکمت شماره 114 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

114.وَ قَالَ (عليه السلام) :إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ .


متن فارسی

 امام عليه السّلام (در باره فرصت از دست دادن) فرموده است :1-از دست دادن فرصت (اقدام ننمودن بكار در وقت مناسب باعث) غمّ و اندوه است.
 

قبلی بعدی