اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (شارحین)  >  هادي بن حسين بن محسن بیرجندي

هادي بن حسين بن محسن بیرجندي

مولي هادي بن حسين بن محسن بیرجندي در سال 1277 متولد شد و در نزد پدرش مقدمات علوم را فرا گرفت، او در سال 1299 به سامراء مهاجرت کرد و در محضر مبارک آيه الله مجدد میرزاي شيرازي رضوان الله عليه به کسب علم و فقاهت مشغول شد.
بعد از درگذشت ميرزاي شيرازي با سيد اسماعيل صدر به کربلا برگشتند، در سال 1319 قمري امير قائن او را به قائن طلبيد، او هم به قائن رفت و در آن جا به وظائف شرعيه مشغول شد، او بر عهد نامه مالک اشتر شرحي نوشته که در سال 1355 ق در تهران چاپ شده است، شارح در سال 1366 درگذشت.
 منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص33