آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (شارحین)  >  علي بن زيد ابوالحسن بيهقي

علي بن زيد ابوالحسن بيهقي

ابوالحسن بيهقي که او را فريد خراسان و ابن فندق هم مي‏ گفتند يکي از بزرگان و شخصيت‏هاي عصر خود بود، او از علوم و معارف اسلامي بهره وافي داشت و داراي تاليفات و آثار زيادي در عربي و فارسي مي‏باشد که متاسفانه اکثر آنها از بين رفته است.
او شرح حال خود را در کتاب مشارب التجارب ذکر مي‏کند و ياقوت حموي در معجم الادباء آن را آورده است، بيهقي در سال 499 در سبزوار متولد شده و در آن جا به تحصيل علوم و فضائل پرداخته و سپس همراه پدرش به ششتمد که يکي از دهات سبزوار مي‏باشد آمده و در آن جا اقامت کرده است.
او در طول زندگي خود در شهرهاي نيشابور، مرو، روي و سبزوار اقامت گزيد و به تحصيل و تکميل علوم و معارف مشغول شد، و از محضر استادان زيادي استفاده کر و کتاب‏هاي زيادي هم برشته نگارش درآورد که در اين مختصر جاي تفصيل نيست.
يکي از آثار او کتاب معارج نهج ‏البلاغه مي‏باشد که در ميان علماء و اهل ادب مشهور مي‏باشد، علي بن زيد از جواني با نهج البلاغه آشنا بوده و گويد من نهج ‏البلاغه را نزد پدرم خواندم و اجازه نقل آن را از پدرم دريافت کردم و پدرم نيز آن را از شيخ جعفر طرشتي روايت مي‏کرد.
او سپس گويد: من متن نهج البلاغه را در نزد امام زاهد حسن بن يعقوب که خود و پدرش دو ماه تابان در آسمان ادب هستند و در تقوي و فضيلت مشهور مي‏باشند در سال 516 قرائت کردم، حسن نيز در نزد شيخ جعفر قرائت کرده بود و از وي اجازه روايت داشت.
از کتاب شرح نهج ‏البلاغه وي فقط يک نسخه در کتاب خانه استان قدس رضوي مي‏باشد که آن هم بسيار مغلوط و مصحف مي‏باشد، نگارنده اين سطور بسيار کوشش کرد تا نسخه دومي از آن بدست بياورد و به چاپ آن اقدام نمايد ولي متاسفانه نسخه دوم آن بدست نيامد.
چند نفر از فضلاء در گذشته روي نسخه استان قدس کار کرده ‏اند ولي بعلت اغلاط کثيره از کار کردن روي آن خودداري نمودند، و کار را در وسط رها کردند و خود هم از دنيا رفتند، اين کتاب را اخيرا آقاي محمد تقي دانش پژوه تصحيح کرده و توسط کتابخانه آيت الله مرعشي در قم چاپ شده است.
ولي کتاب چون با يک نسخه مغلوط مقابله شده خالي از اشتباه نيست و بايد کوشش کرد نسخه ‏اي ديگر بدست آورد و بار ديگر چاپ نمود، نگارنده درباره اين کتاب و مقدمه ‏اي که بر آن نوشته شده گفته‏ هائي دارد که در جاي ديگري به آن اشاره خواهد شد.
علي بن زيد بيهقي بعد از سالها تلاش و کوشش و تاليف و تصنيف در سال 565 در بيهق درگذشت و در دهکده ششتمد که مسکن پدران او بود دفن شد، و قبرش هم اکنون زيارتگاه اهالي مي‏باشد، و آرامگاه او اخيرا نوسازي شده و کتابخانه‏اي نيز در جوار مزار او تاسيس شده است.

 منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 14، 15.