از نافرمانى خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داورى مى كند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
شریف

نگاهی به زندگانی پر افتخار شریف رضی (1)

نکته قابل توجه اینجاست که سید رضی علوم یاد شده را پیش از بلوغ نزد نامبردگان که همه از اساتید مسلم فن و مبتکرین علوم عربیت بودند، تحصیل نمود! در هفده سالگی اقدام به تدریس و تألیف و تصنیف علوم و فنونی که اندوخته بود، نمود و در بیست سالگی از تحصیل تمامی علوم متداول عصر بی نیاز گشت.

سید رضی، ستاره تابناک آسمان تبلیغ

ابو الحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضی و ملقب به «طاهر ذو المناقب»، در سال ۳۵۹ ه. او در فضایل اخلاقی، علم و ادب، عزت نفس، شهامت، علو همت، فنون شعر، علوم قرآنی و مدیریت اجتماعی سرآمد عصر بود و از این کمالات و مهارتها، در راه تبلیغ و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام بهره می‌برد.