آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (مروجین)  >  ملا محمد کاظم خراساني

ملا محمد کاظم خراساني

فقيه عالي مقام و مجتهد بزرگ  و مرجع عالي قدر شيعه، استاد الفقهاء و شيخ المحقيقن آخوند ملا محمد کاظم خراساني از مشاهر علماء و مجتهدين قرن چهاردهم هجري است، شهرت او در ميان جامعه تشيع بي نياز از هر گونه تعريف و توصيف است.
مرحوم آخوند خراساني رضوان الله عليه اصلا از اهل هرات بودند ولي در مشهد مقدس متولد شدند، و پس از فراگيري مقدمات علوم در مشهد مقدس عازم عتبات عاليات شدند و در آن جا به تکميل علوم و معارف مشغول شدند.
اين عالم بزرگ مرحوم شيخ مرتضي انصاري رضوان الله عليه را درک کردند و از محضر آن استاد علي مقام هم استفاده نمودند، و بعد از رحلت مرحوم مرزاي شيرازي رحمه الله عليه به مقام مرجعيت شيعه رسيدند و شهرت جهاني پيدا نمودند.
شرح زندگي علمي و سياسي آن بزرگوار بسيار مشروح و مفصل است، که در اين مختصر جاي شرح و بسط آن نيست، آن بزرگوار خطبه اول نهج البلاغه را شرح کرده است، مرحوم محمد کاظم خراساني رضوان الله عليه در سال 1329 ق در نجف اشرف درگذشت.
منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 32.