اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( محمد دشتی)  >  روش درمان دردها ( حکمت شماره 27 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

27- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ .


متن فارسی

(بهداشتى، درمانى)

و درود خدا بر او، فرمود: با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است.