وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  استاد شهید مرتضى مطهرى

استاد شهید مرتضى مطهرى

آیه الله شهید مطهرى (ره)در كتاب ارزشمند سیرى در نهج البلاغه چنین می نویسد: نهج البلاغه چندین دنیا دارد: دنیاى زهد و تقوا، دنیاى عبادت و عرفان، دنیاى ملاحم و مغیبات، دنیاى سیاست و مسئولیت هاى اجتماعى، دنیاى حماسه و شجاعت . . (1)
امتیاز نهج البلاغه براى فردى كه سخن شناس باشد و زیبایى سخن را درك كند نیاز به توضیح و توصیف ندارد . اساسا زیبایى درك كردنى است، نه وصف كردنى نهج البلاغه پس از نزدیك چهارده قرن براى شنونده امروز همان لطف و حلاوت و گیرندگى و جذابیت را دارد كه براى مردم آن روز داشت است. (2)
پی نوشتها:
1- مطهرى، مرتضى: سیرى در نهج البلاغه، ص 7 .
2- همان، ص 7 .