براى هر كسى در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
نهج البلاغه
نمایش مطالب 11 تا 20 از 30
نهج البلاغه اسمى است که شريف رضى گذاشته است، ما بايد بگوييم «نهج الحياة» يعنى روش زندگى، علم زندگى، در اين کتاب است. کسى که اين کتاب را با شرايط و شيوه صحيح واقعا مطالعه کند، با دنيايى از معارف و دستورهايى روبه رو مى شود که هم اخلاق و معنويات و هم روش زندگى عالى انسانى و روابط صحيح اجتماعى و سياسى را به او مى آموزد و در نتيجه جامعه ايده آل و آرمانى اسلامى تحقق مى يابد.
امام على (ع) آن چنان معانى ژرفى را در خود جاى داده اند كه در هر زمان، فهمى نو از آن لازم مى آيد و شرحى براى درك تعاليم آن حضرت نگاشته مى شود. گواه اين مدعى تعدد شرح هايى است كه در نهج البلاغه نوشته شده است. تا آن جا كه مرحوم علامه امينى ۸۱ شرح را نام مى برند و در الذريعه نيز از ۱۵۰ شرح ذكر به ميان آمده است (ر.ك: مهريزى، همان، ص ۱۶۳) و آيا تلاش فلاسفه و دانشمندان الهيات مى تواند به درك تمامى آنچه در كلمات توحيدى مغرت نهفته است راه يابد!
محمد امين النواوى در اين زمينه بيانى دارد که فشرده اش اين است: «على عليه السلام تمام قرآن را حفظ داشت و بر اسرار آن آگاه بود و قرآن با خون و گوشتش آميخته بود. خواننده مى تواند اين مطلب را در «نهج البلاغه» ببيند و مقدار بهره ورى على را از قرآن لمس کند. قرآن نيز هر انسانى را از حيث پرورش و تهذيب کفايت مى نمايد و تأثيرش به حدى است که «الْکَن زبان» را سخنورى فصيح و افسونگر مى سازد تا چه رسد به مثل على عليه السلام با آن کمال و استعداد که روح خود را پاک ساخته و پشت پا به دنيا زده آئينش را از هر شائبه اى خالص کرده باشد.
در این رابطه دو کار مهم و دو حرکت تحقیقی مفید باید انجام پذیرد . هم باید ویژگی ها و رسالت شناخت نهج البلاغه را و هم باید نیازمندی های جهان معاصر را به درستی بررسی کنیم و ره آورد تمدن جدید را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم، تا بتوان پاسخ مفیدی به سؤالات مطرح شده داد .
در نهج البلاغه با آنكه قبل از هر چيزي كتاب عرفان است... از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اينكه مقام واقعي حكمران امانت داري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است.
از این رو شاهدیم که پس از چهارده قرن، افق روشن علوم بشری با هزاران سال تجربه و آزمایش، آرام آرام به افق اندیشه ی نهج البلاغه و قرآن نزدیک می گردند.چیزی را می گویند که هزاران سال قبل در منابع روائی ما مطرح شده است.
سياست به هر معنا كه باشد (شاخه اي از «علم» يا منظومه اي از «عمل») در اين كتاب بهتر قابل رديابي است ؛ زيرا بازگشت نظري و عملي به ميراث اسلامي ـ سياسي از لوازم بالندگي تفكر و انديشه جديد است و مهم ترين زيربناي اين ميراث بزرگ سيره معصومين (علیه السّلام) به ويژه سيره حكومتي امام علي (علیه السّلام) كه بخش عمده آن را نهج البلاغه در بردارد است.
پیشوای تقواپیشگان حضرت علی(علیه السلام) در حکومت پنج ساله خویش با وجود تمامی مشکلات در جهت اجرای عدالت و مساوات اسلامی و احیای ارزشهای دینی تمام توان خویش را به کار برد و دست چپاولگران را از بیت المال کوتاه و افراد نالایق را از حکومت برکنار نمود .
از لحاظ علمی اخلاقی اظهار حق عدالت شجاعت فداکاری و ایثار عبادت و شب زنده داری تقوا بصیرت خیرخواهی جانبداری از مظلوم دشمنی و ستیز با ستمکاران برنامه ریزی و نظم انتخاب اصلح زهد قناعت صبر و شکیبایی اخلاص انفاق و احسان گذشت خوشرویی فرمانبری و فرماندهی تواضع و شرح صدر...
آن چنان نیست که فقها اقبالی به نهج البلاغه نداشته باشند . نهج البلاغه یکی از منابع وسائل الشیعه است . چیزی که هست مرحوم رضی اسناد خطبه ها و نامه های نهج البلاغه را حذف کرده و متون آن ها را آورده است، چون او نسبت آن ها را به امام علی علیه السلام ثابت و روشن می دانست و نیازی به ذکر سند نمی دید، ولی طول زمان آن تواتر یا استفاضه را کاهش داده است .

Pages