با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  فروع دین  >  حج

حج

623. مهم ترین وسیله قرب

ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله … حج البیت و اعتماره فانهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب.

بهترین وسیله تقرب به خدا، حج و عمره خانه خداست. این دو فقر را می زدایند و گناهان را می شویند.(خطبه 110)


624. خدا را خدا را! در خانه خدا

فیما اوصی عند وفاته: و الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم، فانه ان ترک لم تناظروا.

در وصیت خود به هنگام وفات فرمود: خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان تا زنده اید آن را وا مگذارید که اگر رها شود، از عذاب مهلت داده نخواهید شد. ( نامه 47)


625. حرم امن الهی

الکعبه جعله سبحانه و تعالی للاسلام علما، و للعائذین حرما، فرض حقه، و اوجب حجه، و کتب علیکم و فادته فقال سبحانه: و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و من کفر فان الله غنی عن العالمین

خداوند سبحان کعبه را نشانی برای اسلام و حرم امنی برای پناه آورندگان به آن قرار داد. حج و ادای حق آن را واجب گرداند و همه را به زیارت آن فراخواند و فرمود: بر هر کسی که بتواند، زیارت (کعبه واجب) است و آن کس که کفر ورزد، خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. ( خطبه 1)


626. فلسفه حج

فرض الله … الحج تقربه للدین.

خداوند حج را برای نزدیکی مسلمانان به یکدیگر به نفع تقویت دین واجب کرده است. ( حکمت 252)


627. توجه به خانه خدا

فرض علیکم حج بیته الحرام، الذی جعله قبله للانام، یر دونه ورود الانعام، و یالهون الیه ولوه الحمام. و جعله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمته، و اذعانهم لغزته.

خداوند زیارت بیت الحرام خود را که قبله مردمانش کرده بر شما واجب گردانید آنان همانند چارپایان (که بر آب وارد شوند) به آن جا وارد می شوند و همچون کبوتران (که به آشیانه خود باز می گردند) مشتاقانه به آن جا روی می آورند.خداوند آن را نشانه ای برای فروتنی مردمان در برابر عظمت خویش و اعترافشان به قدرت و عزت خویش قرار داد. ( خطبه 1)


628. جهاد ناتوانان

الحج جهاد کل ضعیف.

حج کردم جهاد هر ناتوانی است. ( حکمت 136)