خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  کرم و جلب محبت ( حکمت شماره 247 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

247- وَ قَالَ (عليه السلام) : الْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ .


متن فارسی

(و فرمود:) جوانمردى مهرآورتر از خويشاوندى است.

 

قبلی بعدی