همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (محققین)  >  علی رهبر اسلامی

علی رهبر اسلامی
 
حجت الاسلام و المسلمین علی رهبر فرزند حسین متولد ۱۳۳۷هجری شمسی و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان است.

رشته ی اصلی استاد فلسفه و کلام است. ایشان مهرماه سال ۱۳٥۳ وارد حوزه علمیه قم شده و کارشناس تفسیر قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و خبره در پاسخگویی به شبهات هستند. استاد بیش از چهل سال هم ‌پای هم، به تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه پرداخته اند و در بسیاری از مسایل صاحب دیدگاه می‌باشند. از کتاب ها و تألیفات استاد می‌توان به آثار زیر اشاره کرد:
 

١. قطره‌اي از فرات عاشورا، چاپ دوم ١٣٨٦

٢. همسایه آفتاب، اول ١٣٨٠

٣. پیراستن و آراستن، دوم ١٣٨٥

٤. باغ باشم از قناری پر شوم، اول ١٣٨١

٥. سفری به ژرفای دریا، چهارم ١٣٩٤

٦. تفسيرموضوعي نهج البلاغه، سوم ١٣٩٤

٧. اخلاق اسلامي(شرح موضوعي نهج البلاغه)، دوم ١٣٩٤

٨. بی تو هیچکس، اول ١٣٩٤

٩. پرتوها، اول ١٣٩٤

١٠. سیر و سلوک یا عرفان علوی از منظر نهج البلاغه، اول ١٣٩٤

١١. تمام زندگی، اول ١٣٩٥

١٢. هفتاد مشعل، اول ١٣٩٥

کتاب‌های "اخلاق اسلامی" و "تفسیر موضوعی نهج البلاغه" ی استاد، هم اکنون به عنوان کتاب درسی در دانشگاه ها تدریس می‌شوند.

همچنین ایشان صاحب بیش از شصت مقاله علمی پژوهشی و تخصصی و مصاحبه های رنگارنگ است. استاد همچنین در نقد کتاب های درسی دانشگاهی و نظارت علمی بر چاپ کتاب های مختلف دستی دارند.

حجت الاسلام و المسلمین علی رهبر، از سال شصت تدریس در حوزه و دبیرستان‌ها را آغاز نمود و از سال هفتاد در دانشگاه ها و صدا و سیمای سراسری و شبکه اصفهان فعال بوده و بارها رتبه های کشوری مانند دو نوبت استاد نمونه و مدیر نمونه و دو نوبت کارشناس برتر رسانه و مُبلّغ برتر کشوری را دارا شده است. او شاعری آشناست که سه اثر شعری تولید نموده است.

ایشان نویسنده ی کتابهای درسی دانشگاهی در زمینه ی نهج البلاغه و اخلاق اسلامی هستند. وی دارای سابقه ۲۶ ساله در مدیریت است که اهمّ آنها ۱۲ سال مدیریت مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد.

از دیگر فعالیت های استاد می توان به عضویت هیأت امنای سه مؤسسه نهج البلاغه در شهر اصفهان و عضویت هیأت امنای دو دانشگاه غیر انتفاعی و نمایندگی وزیر آموزش عالی در دانشگاه صنعتی تا چند سال پیش و مشاوره با سابقه بیش از سی سال، اشاره کرد. استاد در شهر اصفهان به عنوان نخبه تبلیغ مطرح بوده و هم اکنون سر دبیر مجله بین المللی کوثر با سابقه بیش از ۱۵ ساله می باشد. مدیریت مسئول مجله مبانی نظری اسلام در دانشگاه صنعتی نیز با ایشان است.

ایشان در سراسر کشور از جمله تهران، شیراز، مشهد، خوزستان، جهرم، یزد، اراک، کاشان، شهرضا و مراکز فرهنگی کشور و استان سخنرانی و کارگاه های متعدد برگزار کرده اند. استاد همچنین در استان اصفهان عضو شورای راهبردی فرهنگی بوده و بیست سال در کوی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول خدمات فرهنگی و مشاوره می باشند. از سوابق ایشان می توان به عضویت در شورای فرماندهی سپاه منطقه زرین شهر و معاون دانشگاه پیام نور منطقه اشاره نمود.

در فضای مجازی تا این لحظه بالغ بر هشتصد جوینده ی راه حق را تغذیه می کند، و بحث های ایشان در گروه های متعدد مجازی ارسال می شود. بیش از ده اثر تألیفی ایشان در گیر و دار مهیا شدن است که نمونه هایی از آنها محصول کار در فضای مجازی است.


 

سوابق علمی و پژوهشی:

 

كتاب ها:

١. قطره‌اي از فرات عاشورا، چاپ دوم ١٣٨٦

٢. همسایه آفتاب، اول ١٣٨٠

٣. پیراستن و آراستن، دوم ١٣٨٥

٤. باغ باشم از قناری پر شوم، اول ١٣٨١

٥. سفری به ژرفای دریا، چهارم ١٣٩٤

٦. تفسيرموضوعي نهج البلاغه، سوم ١٣٩٤

٧. اخلاق اسلامي(شرح موضوعي نهج البلاغه)، دوم ١٣٩٤

٨. بی تو هیچکس، اول ١٣٩٤

٩. پرتوها، اول ١٣٩٤

١٠. سیر و سلوک یا عرفان علوی از منظر نهج البلاغه، اول ١٣٩٤

١١. تمام زندگی، اول ١٣٩٥

١٢. هفتاد مشعل، اول ١٣٩٥


 

 

مقالات و طرح هاي پ‍ژوهشي

 

مقالات چاپ شده:

١. آیین نامه تکامل انسان(١)، نشر نور، شماره١، ١٣٧٣

٢. آیین نامه تکامل انسان(٢)، نشر نور، ش٢، ١٣٧٤

٣. آیین نامه تکامل انسان(٣)، مسجد، ش٣، ١٣٧٤

٤. اثرپذیری ادبیات(شعر)انقلاب اسلامی از فرهنگ عاشورا و اندیشه های امام خمینی(ره)، مسجد، ش٢٥، ١٣٧٥

٥. پیراستن و آراستن، پیام مقاومت، ش١، ١٣٧٦

٦. مقدمه ای بر خرافه زدایی از نهضت عاشورا، فرهنگ اصفهان، ش١١، ١٣٧٨

٧. دورکن زندگی(زن و کمال پذیری در آیات وحی)، یاس، ش١، ١٣٧٩

٨. دورکن زندگی، یاس، ش٢، ١٣٧٩

٩. موعود در نهج البلاغه، موعود، ش٢٤، ١٣٧٩

١٠. مردم سالاری دینی از منظر قرآن کریم، کوثر، ش١، ١٣٨٠

١١. سرمقاله، کوثر، ش٢، ١٣٨٠

١٢. برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی، کوثر، ش٣، ١٣٨٠

١٣. تربیت جوان در نهج البلاغه، مسجد، ش٦٠، ١٣٨٠

١٤. دو رکن زندگی(زن در خطبه هشتادم نهج البلاغه)، یاس، ش٣، ١٣٨٠

١٥. شبیخون و تدبیرها، یاس، ش٣، ١٣٨٠

١٦. فرزند دوستی و ضابطه های دینی، مسجد، ش٥٩، ١٣٨٠

١٧. ارمغان اشک(١)، موعود جوان، ش٢٣، ١٣٨١

١٨. ارمغان اشک(٢)، موعود جوان، ش٢٤، ١٣٨١

١٩. پرسش های ریشه ای و پاسخ های اندیشه ای، یاس، ش٧، ١٣٨١

٢٠. پرسش های ریشه ای و پاسخ های اندیشه ای(سوال و جواب)، یاس، ش٨، ١٣٨١

٢١. پشت صحنه ی سناریوی عاشورا، کوثر، ش٤، ١٣٨١

٢٢. سرمقاله: قرآن و پیام پایداری، کوثر، ش٥، ١٣٨١

٢٣. پشت صحنه ی قرآنی عاشورا، کوثر، ش٥، ١٣٨١

٢٤. سرمقاله، کوثر، ش٦، ١٣٨١

٢٥. پشت صحنه ی قرآنی کوثر، کوثر، ش٦، ١٣٨١

٢٦. ارمغان اشک(٣)، موعود جوان، ش٢٥، ١٣٨٢

٢٧. پرسش های ریشه ای و پاسخ های اندیشه ای(جمیل گرایی و زیبا دوستی)، یاس، ش٩، ١٣٨٢

٢٨. سرمقاله: دو بهار، کوثر، ش٧ و٨

٢٩. سرمقاله: کشور زرخیز و جود، کوثر، ش٩، ١٣٨٢

٣٠ . سرمقاله: آموزش های ماه برکت خیز، کوثر، ش١٠، ١٣٨٢

٣١. سير آسماني در زمين، موعود جوان، ش٢٦، ١٣٨٢

٣٢. نقش زندگي مشترك در كمال انسان، ياس، ش١٠، ١٣٨٢

٣٣. سرمقاله: امام حسين(علیه السلام)، كوثر، ش١١و١٢، ١٣٨٣

٣٤. سرمقاله: منم گداي فاطمه(س)، كوثر، ش١٣، ١٣٨٣

٣٥. سرمقاله: بهاري در خزان، كوثر، ش١٤، ١٣٨٣

٣٦. يك نيستان ناله در ناي من است، كوثر، ش١٥، ١٣٨٣

٣٧. سرمقاله: ٣ حقيقت ماندگار در بهار، كوثر، ش١٦، ١٣٨٤

٣٨. الهام حيات طيبه و درس هايي براي امروز، كوثر، ش١٦، ١٣٨٤

٣٩. سرمقاله: يك فصل عشق، كوثر، ش١٧، ١٣٨٤

٤٠. سرمقاله: قلمرو توحيد، كوثر، ش١٨، ١٣٨٤

٤١. سرمقاله: به مناسبت تخريب حرمين عسکريين، كوثر، ش١٩، ١٣٨٥

٤٢. سرمقاله: زن و كمال پذيري در آيات وحي، كوثر، ش٢٠، ١٣٨٥

٤٣. سرمقاله: از مناجات شعبانيه تا مناجات قرآن شب قدر، كوثر، ش٢١، ١٣٨٥

٤٤. سرمقاله: آسمان در غدير و پيامبر اعظم(ص)، كوثر، ش٢٢، ١٣٨٥

٤٥. سرمقاله: از هفدهم ربيع تا هفدهم ربيع، كوثر، ش٢٣، ١٣٨٥

٤٦. ازدواج هاي احساسي، عقلي، عقلي- الهي(١)، ياس، ش ١٦، ١٣٨٥

٤٧. ازدواج هاي احساسي، عقلي، عقلي- الهي(٢)، ياس، ش ١٧، ١٣٨٥

٤٨. غيبت و ديدگاه ها(١)، موعود، ش ٦٨، ١٣٨٥

٤٩. غيبت و ديدگاه ها(٢)، موعود، ش ٦٩، ١٣٨٥

٥٠. حقيقت ذكر، فصلنامه انجمن معارف اسلامي، شماره سوم، تابستان١٣٨٥

٥١. سرمقاله: شهري در بهشت، كوثر، ش ٢٤، ١٣٨٦

٥٢. تفسير موضوعي قرآن كريم(١)، كوثر، ش ٢٦، ١٣٨٦

٥٣. خدا، انسان و نوآوري، كوثر، ش ٢٧، ١٣٨٧

٥٤. ماهيت اضلال از جانب خدا در قرآن كريم، انديشه نوين ديني، ش ٣٣، تابستان ١٣٩٢

٥٥. تحلیلی بر صفت «هلوعیت» در انسان، پژوهش نامه اخلاق، ش ٢٢، زمستان ١٣٩٢


 

مقالات چاپ شده در همايش ها

١. ويژگي دانشگاه اسلامي، ميزگرد اسلامي شدن دانشگاه ها، اصفهان، ١٣٧٥

٢. چه عناصري از دين در معرض فراموشي قرار مي گيرند، كنگره بين المللي امام خميني (ره) و احياي تفكر ديني، تهران، ١٣٧٦

٣. هشدارهاي سياسي امام علي(علیه السلام) به نسل امروز انقلاب اسلامي، سيره اجتماعي و حكومتي امام علي(علیه السلام)، مشهد، ١٣٧٩

٤. ديباچه منشور جاودانه تربيت جوان در نهج البلاغه و ديدگاه سه مكتب، كنگره سيره و انديشه امام علي(علیه السلام)، ١٣٧٩

٥. خويشتن شناسي، حديث راه عشق، اصفهان، ١٣٨٠

٦. اخلاق آغازين زندگي، همايش ازدواج دانشجويي راهكارها و چالش ها، اصفهان، ١٣٨١

٧. سخنراني در همايش امام مهدي(عج)، آينده جهان و استراتژي انتظار

٨. تحكيم دژهاي ارزش ها تا ساحل گشايش بزرگ، بررسي راهكارهاي حفظ و تداوم فرهنگ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، اصفهان، ١٣٨١