رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در باره غيرت ( حکمت شماره 119 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

«1144»

119.وَ قَالَ (عليه السلام) :غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ .


متن فارسی

 امام عليه السّلام (در باره غيرت) فرموده است :
1-غيرت زن (بر مرد) كفر است (زيرا مستلزم حرام دانستن دو زن يا بيشتر است براى يك مرد كه خدا آنرا حلال نموده) و غيرت مرد (بر زن) ايمان است (چون موجب حرام دانستن اشتراك دو مرد است در يك زن كه خدا آنرا حرام كرده).

قبلی بعدی