حاكم اسلامى ، پاسبان خدا در زمين اوست.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  الکاشف عن ألفاظ نهج البلاغة في شروحه

مولف: 
سید جواد مصطفوی
محل نشر: 
تهران
ناشر: 
دارالکتب الإسلامیة
تاریخ نشر: 
1395 هـ ق
نوبت چاپ: 
2ام
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
عربی
موضوع اصلی: 
معجم
کلید واژگان: 
شرح هاي نهج البلاغه
توضیحات: 
تهران: نگين, بي تا، 16+472+70 ص، عربي، وزيري (گالينگور).

مقدمه: نهج البلاغة و أميرالمؤمنين، سيّد جواد مصطفوي، ص 2-10.

محل نگهداري: کتابخانه تخصصي تاريخ-قم

مصطفوي، سيّد جواد (1301-1368) (به کوششِ)

نمايه:شرح هاي نهج البلاغه

چکيده: تحقيقي در معجم الفاظ مربوط به نهج البلاغه و شروح مهم آن در اين معجم است. نويسنده تمام الفاظ مربوط به خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار اميرالمؤمنين (علیه السلام) در نهج البلاغه و همچنين چند شرح مهم از آن را به صورت الفبايي تنظيم کرده است تا براي تحقيق اين کتاب مورد استفاده واقع شود. وي در ترتيب الفاظ، هر کلمه مزيد را به صورت مجردش ارجاع داده و حرف اول و سپس دوم و سوم آن را به ترتيب الفبا همانند کتب لغوي تنظيم نموده است. فعل ماضي، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول و ساير مشتقات آن نيز به ترتيب آورده شده است. پس از آنکه اصل کلمه به ترتيب مذکور در عنوان قرار گرفت، جمله حاوي کلمه در ذيل آن درج گرديده و جهت تصحيح الفاظ غلط در نهج البلاغه و شروح آن، صورت صحيح واژه در داخل کروشه آمده است.