مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

آزمون ورودی دومین دوره تربیت مربی سطح مقدماتی نهج البلاغه برگزار گردید

به همت معاونت آموزش بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل آزمون ورودی دومین دوره سطح مقدماتی تربیت مربی نهج البلاغه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل، در این آزمون که روز جمعه 14 شهریورماه سالجاری در محل دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی اردبیل برگزار شد، ثبت نام کنندگان در این آزمون سطح علمی و تخصصی خود را در حوزه نهج البلاغه محک زدند.

نتایج آزمون روز سخ شنبه مورخ 18/6/93 در سایت بنیاد قرار گرفت و تعداد 40 نفر از خواهران و برادرانی که توانسته بودند به 60 درصد سئولات جواب صحیح دهند جهت حضور و شرکت در این دوره دعوت شدند.

سئولات آزمون از 3 منبع آشنایی با زندگانی امام علی(ع)، آشنایی با نهج البلاغه و عربی طراحی شده بود که منابع مذکور در سایت معاونت آموزش بنیاد قرار رگفته و قابل دانلود بود.