بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (شارحین)  >  ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشري

ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشري

جارالله زمخشري خوارزمي يکي از علماي بزرگ و مفسرين عالي مقام است، او در علوم ادب و بلاغت نيز بسيار مشهور و معروف مي‏ باشد، آثار او در تفسير و ادب نزد همگان معلوم است و آثار او از مصادر مهمه در معارف اسلامي بشمار مي‏روند.
او در خوارزم متولد شد و در آن جا دانش و علوم فرا گرفت، و مدتي هم در مکه معظمه اقامت گزيد و از اين جهت او را جار الله گفتند، زمخشري نسبت به اهل بيت عليهم السلام اظهار اخلاص و محبت مي‏کرد و در اين مورد اشعاري هم سروده است.
گفته‏اند: او را کتابي در شرح نهج ‏البلاغه بوده که متاسفانه نسخه ‏اي از آن اکنون در دست نيست، در آثار او که اينک در دست مي‏باشد، سخناني از علي عليه‏ السلام نقل شده که با مندرجات نهج‏ البلاغه مطابقت دارد و اين خود مي‏ رساند که زمخشري به خطابه ‏هاي آن حضرت توجهي داشته است.
جار الله محمود زمخشري سرانجام در سال 538 در خوارزم درگذشت و در گرکانج عمرش سپري شد، نگارنده اين سطور هنگام سفر به ماوراء النهر در شهر باستاني تا شکند شنيدم که زمخشر هم اکنون در خوارزم وجود دارد و قبر جار الله زمخشري هم در آن جا مي‏ باشد.

 منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 20.