در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نهج البلاغه موضوعی  >  فضایل اخلاقی  >  خوف و رجاء

خوف و رجاء

1610. اعتماد به الطاف کارساز

لا تیاسن لشر هذه الامه من روح الله؛لقوله تعالی: (انه لا ییاس من روح الله الا القوم الکافرون).

مایوس نشوید از رحمت خداوندی بر تبهکاران این امت؛ زیرا خدا فرموده است قطعی است که از رحمت خداوندی ناامید نمی شوند مگر مردم کافر. ( حکمت 377)


1611. از هیچ چیز ناامید نباشید!

 ان المدبر عسی ان تزل به احدی قائمتیه، و تثبت الاخری، فترجعا حتی تثبتا جمیعا.

همانا ناامید از کسی که پشت گردانیده است نیز نباشید؛ زیرا چه بسا که یکی از دو پای شخصی که پشت گردانیده است بلغزد و پای دیگرش ثابت بماند. ( خطبه 100)


1612. هم نومید باش هم امیدوار!

لا تامنن علی خیر هذه الامه عذاب الله؛ لقوله تعالی: (فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون) و لا تیاسن لشر هذه الامه من روح الله؛ لقوله تعالی: (انه لا ییاس من روح الله الا القوم الکافرون).

بر بهترین فرد این امت از عذاب خدا ایمن مباش؛ زیرا خدای بزرگ می فرماید: از مکر خدا زیانکاران ایمن نشوند. و برای بدترین فرد این امت از رحمت و مهربانی حق نومید مباش؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: تنها گروه کافران اند که رحمت حق ناامید می شوند. ( حکمت 377)


1613. نومیدی از رحمت خدا

الحمدلله غیر مقنوط من رحمته، و لا مخلو من نعمته، و لا مایوس من مغفرته.

ستایش مخصوص خدایی است که نه از رحمتش کسی مایوس می شود و نه از رحمتش کسی محروم و نه از بخشش او کسی مایوس. ( خطبه 45)


1614. پرهیز از بدگمانی

ان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتی بجمعها سوء الظن بالله.

همانا بخل و ترس و حرص، طبیعت های پراکنده ای هستند که بدگمانی به خدا آن ها را گرد در می آورد. ( نامه 53)


1615. امیدوار به لقای پروردگار

انی الی لقاالله لمشتاق، و حسن ثوابه لمنتظر راج.

همانا من به ملاقات خدا و پاداش نیکو او، منتظر و به آن امیدوارم. ( نامه 62)


1616. نومیدی از رحمت خدا

اللهم! قد انصاحت جبالنا ندعوک حین قنط الانام، و منع الغمام، فانک تنزل الغیث من بعد ما قنطوا، و تنشر رحمتک و انت الولی الحمید.

خداوندا! نباتات کوه های ما از خشکسالی افسردند، (آفریدگارا)! تو را می خوانیم در موقعی که نومیدی مردم را در خود فرو برده و ابرها از باریدن ممنوع گشته؛ زیرا تویی که باران را پس از آن که مردم در نومیدی فرو رفته نازل نموده و رحمتت را بر آنان می گسترانی و تویی ولی نعمت ها و ستوده در همه صفات و احوال. ( خطبه 115)


1617. نومیدی از رحمت خدا

اعلم ان الذی بیده خزائن السموات و الارض قد اذن لک فی الدعاء، و تکفل لک بالاجابه فلا یقنطنک ابطاء اجابته، فان العطیه علی قدر النیه.

توجه داشته باش که آن کس که گنیجینه های آسمان ها و زمین را در دست دارد به تو سفارش کرد حاجت های خود را از او بخواهی و خودش هم متعهد شده که حاجت را برآورد. پس اگر خدا حاجتت را به تاخیر انداخت مایوس نباش؛ زیرا اعطای خدا به مقدار نیت است. ( نامه 31)


1618. خوش گمانی نسبت به خدا

ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله، و ان یحسن ظنکم به، فاجمعوا بینهما، فان العبد انما یکون حسن ظنه بربه علی قدر خوفه من ربه، و ان احسن الناس ظنا بالله اشدهم خوفا لله.

اگر نتوانستید که ترس خودتان را از خدا افزایش دهید و حسن ظن خود را نسبت به خدا حفظ کنید، باید ترس از خدا و حسن ظن نسبت به او را با هم نگهداری کنید؛ زیرا حسن ظن بندگان خدا باید به اندازه ترس آنان نسبت به خدا باشد، بهترین گمان نسبت به خدا، شدیدترین ترس از خدا را همراه دارد. ( نامه 27)


1619. فقیه واجد الشرایط

الفقیه کل فقیه من لم یقنط الناس من رحمه الله، و لم یؤ یسهم من روح الله، و لم یؤ منهم من مکر الله.

فقیه واجد شرایط کسی است که مردم را از رحمت حق نومید نگرداند و از لطف و مهر خدا و از آسایشی که برای آن ها قرار داده است مایوسشان نسازد و نیز آن ها را از عذاب ناگهانی خدا ایمن نکند. ( حکمت 90)


1620. بزرگ ترین توانگری

الغنی الاکبر، الیاس عما فی ایدی الناس.

بزرگ ترین توانگری، ناامیدی از آن چه در دست مردم است می باشد. ( حکمت 342)


1621. تلخی ناامیدی

حفظ ما فی یدیک، احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. و مراره الیاس، خیر من الطلب الی الناس.

نگه داری آن چه در دست داری بهتر از طلب کردن چیزی است که در دست دیگری است و تلخی ناامیدی، بهتر از مسألت از مردم است. ( حکمت 87)


1622. امیدواری امام علی (علیه السلام)

اللهم! و لکل مثن علی من اثنی علیه مثوبه من جزاء، او عارفه من عطاء؛ و قد رجوتک دلیلا علی ذخائر الرحمه و کنوز المغفره.

خدایا! برای هر ستایشگری بر ستایش کننده اش ثوابی از جزا یا عطایی نیکو است، من به تو امیدوارم تا مرا به سوی ذخایر رحمت و گنجینه های آمرزشت آشنا کنی. ( خطبه 91)


1623. نومید مشوید تا آمرزش هست!

عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار!

در شگفتم از کسی که نومید گشته و توان آمرزش خواهی با او است! ( حکمت 87)


1624. عیب و کاستی

الجبن منقصه.

بزدلی عیب و کاستی است. ( حکمت 3)