با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  کتاب شناسی  >  نهج البلاغه و آگاهی از غیب

مولف: 
آیت الله جعفر سبحانی
محل نشر: 
تهران - ایران
ناشر: 
بنیاد نهج البلاغه
تاریخ نشر: 
١٣٧٩
نوع مدرک: 
کتاب
زبان : 
فارسی
موضوع اصلی: 
خبرهای غیبی در نهج البلاغه
کلید واژگان: 
خبرهای- نهج البلاغه
توضیحات: 

این کتاب یکی از آثار و تالیفات آیت الله جعفر سبحانی است. آگاهی از غیب و گزارش امام از حوادث و رویدادهای پنهان و پوشیده، بلاخص جریانهایی که پس از شهادت وی رخ داد یکی از ابعاد گسترده نهج البلاغه را تشکیل می دهد و مجموعا در این کتاب هفتاد و پنج خبر غیبی وجود دارد که اکثرا و یا مجموع آنها تحقق پذیرفته اند. خبرهای غیبی نهج البلاغه گواه بر این است که امام، علاوه بر آگاهی های حسی و عقلی از آگاهی سومی نیز برخوردار بوده است که هرگز نمی توان آن را از طریق ابزاری به نام حس و عقل کشف کرد. در این رساله کوتاه فرصت آن نیست که پیرامون امکان آگاهی از غیب از نظر دانشهای امروز بشری و یا از دیدگاه قرآن و اخبار اسلامی سخن بگوییم از این جهت به اصل موضوع می پردازیم و یادآور می شویم که نقاط بحث ما را در این نوشته سه موضوع زیر تشکیل می دهد:
- شاهراه های سه گانه معرفت
- دو نوع آگاهی از غیب
- نمونه هایی از خبرهای غیبی که در نهج البلاغه وارد شده است.

ساختاربندی کتاب:
این کتاب شامل یک مقدمه و چندین عنوان به شرح زیر است:
شاهراه های سه گانه معرفت:
1. راه تجربی و حسی
2. راه استدلالی و تعقلی
3. راه الهام و اشراق
دو نوع آگاهی از غیب: نمونه هایی از خبرهای غیبی نهج البلاغه:
1. شهر بصره غرق می شود.
2. معاویه بر سرزمین عراق مسلط می گردد.
3. از آنها 10 نفر جان به سلامت نمی برند و از شما هم 10 نفر کشته نمی شوند.
4. مروان بن حکم حکومت بسیار کوتاهی خواهد داشت.
5. جوان ثقیفی بر شما مسلط می شود و هستی تان را غارت می کند.
6. برنامه مهدی موعود (عج) پیروی از قرآن و هدایت است.
7. اگر بخواهم از همه خصوصیات شما خبر دهم، می توانم.
8. زمانی بیاید که از اسلام فقط نام آن باقی بماند.
9. خوارج پس از من با خواری و ذلت زندگی خواهند کرد.
10. از هر چه سوال کنید خبری دهم.