كسى كه چيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید علی نقی فیض السلام)  >  در باره دوست و دشمن خود ( حکمت شماره 113 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

113.وَ قَالَ (عليه السلام) :هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ .


متن فارسی

امام عليه السّلام (در باره دوست و دشمن خود) فرموده است :
1-دو مرد در راه من تباه شدند (يكى) دوستى كه (در دوستيش) زياده روى كند (مرا از مرتبه ولايت بالاتر بداند) و (ديگر) دشمنى كه در دشمنى زياده روى كند (مقام و منزلت مرا منكر باشد).

قبلی بعدی