از نافرمانى خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داورى مى كند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
وفات

پایان زندگی طوفانی سید رضی (ره)

سید رضی هرگز موقعیت خانوادگی و اجتماعی خود را از یاد نمی برد و پیوسته چشم به راه فرصتی است تا چنانچه خدا توفیق دهد و روزگار یاری کند و جهان به کام او بگردد، بوسیله ی عواملی که پیوسته خود را در اختیار سیّد می دانستند، علیه ستمگران برخیزد و بر بیدادخواهان بشورد، و حقّ خانوادگی خود را که سال ها امویان و سپس عباسیان، غصب کرده بودند، بگیرد.